Debašu pulciņš

Debašu klubs angļu valodā

Aktuālu problēmu diskusijas ar labi argumentētiem viedokļiem pozitīvā gaisotnē, kas katram pulciņa dalībniekam ļauj atklāt jaunas zināšanas un prasmes, izaicināt un pārvarēt sevi.

Ko darīsi pulciņā?

Pulciņā mēs diskutēsim un meklēsim atbildes, gatavosim un strukturēsim runas,  būs publiski jārunā kluba darbības ietvaros gan skolā, gan turnīros.

Ko apgūsi:

  • sadarboties un cieņpilni diskutēt
  • labi argumentēt savu viedokli
  • kritiski domāt
  • plānot un veidot savu runu
  • publiski uzstāties

Mērķauditorija

9.-12. klases skolēni

Dalībnieku skaits grupā

20 skolēni

Kontakti

Ieva Griķe

ieva.grike@marupe.edu.lv

PIETEIKTIES