Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 1 (KA1) projekts “Personu mobilitātes mācību nolūkos”

Projekta līguma numurs: 2023-1-LV01-KA121_SCH-00146587

Projekta īstenošanas periods: 2023. gada 1.jūnijs – 2024. gada 31. augusts

Piešķirtais finansējums: 69 539,00 EUR

Finansējums piešķirts skolēnu (īstermiņa grupu mobilitātēm) un pedagogu mobilitātēm (darba ēnošanai, apmācībām).

Privātuma paziņojums par personas datu aizsardzību Erasmus+ projektos