Vispārējās vidējās izglītības programma

Pamatizglītības 1.posma (1.-6.klase) programma

Pamatizglītības 2. posma (7.- 9.klase) programma