Skolēniem, kuri apgūst komerczinību programmu, skolēnu mācību uzņēmums (SMU) ir obligāts projekts, kurš tiek realizēts 11.klasē mācību priekšmeta Uzņēmējdarbības pamati un projekta darba ietvaros, sadarbībā ar jauniešu uzņēmējdarbības izglītības organizāciju Junior Achievement Latvia.

SMU ir skolēnu veidots un vadīts mācību uzņēmums, kura darbībai piemīt izglītojošs raksturs. SMU mācību nolūkos pilda īsta uzņēmuma funkcijas un darbojas reālā vidē – skolēni ražo un pārdod preces vai pakalpojumus. SMU nav juridiska statusa – tos pārstāv Junior Achievement Latvia un skola.

SMU darbības laikā ir iespējams piedalīties gadatirgos un festivālos, kur SMU būs iespēja prezentēt un pārdot savu produktu, skolēniem – iepazīties ar jauniem draugiem. Ja SMU būs iekļuvis labāko Latvijas SMU vidū, tad skolēniem būs iespēja piedalīties Latvijas SMU finālā un nokļūt Eiropas SMU finālā. Tad, kad mācību gads tuvosies beigām, uzņēmums būs jālikvidē. Tas nozīmē, ka uzņēmuma darbības laiks būs beidzies. Tad SMU ir jāsagatavo likvidācijas dokumenti, kas sastāv no atskaitēm par SMU darbību.

Pēc veiksmīgas darbošanās SMU komandā, skolēniem ir iespēja iegūt JA Latvia sertifikātu, kas dod priekšrocības, iestājoties vairākās augstskolās.

Skolēniem, kuri apgūst komerczinību programmu, skolēnu mācību uzņēmums (SMU) ir obligāts projekts, kurš tiek realizēts 11.klasē mācību priekšmeta Uzņēmējdarbības pamati un projekta darba ietvaros, sadarbībā ar jauniešu uzņēmējdasrbības izglītības organizāciju Junior Achievement Latvia.

SMU ir skolēnu veidots un vadīts mācību uzņēmums, kura darbībai piemīt izglītojošs raksturs. SMU mācību nolūkos pilda īsta uzņēmuma funkcijas un darbojas reālā vidē – skolēni ražo un pārdod preces vai pakalpojumus. SMU nav juridiska statusa – tos pārstāv Junior Achievement Latvia un skola.

SMU darbības laikā ir iespējams piedalīties gadatirgos un festivālos, kur SMU būs iespēja prezentēt un pārdot savu produktu, skolēniem – iepazīties ar jauniem draugiem. Ja SMU būs iekļuvis labāko Latvijas SMU vidū, tad skolēniem būs iespēja piedalīties Latvijas SMU finālā un nokļūt Eiropas SMU finālā. Tad, kad mācību gads tuvosies beigām, uzņēmums būs jālikvidē. Tas nozīmē, ka uzņēmuma darbības laiks būs beidzies. Tad SMU ir jāsagatavo likvidācijas dokumenti, kas sastāv no atskaitēm par SMU darbību.

Pēc veiksmīgas darbošanās SMU komandā, skolēniem ir iespēja iegūt JA Latvia sertifikātu, kas dod priekšrocības, iestājoties vairākās augstskolās.