Dokumentu pieņemšanas laikis:

Pirmdiena – Ceturtdiena

8:00 – 14:00

Bērna pieteikšana notiek katru gadu no 15. janvāra (ja datums iekrīt brīvdienā, tad nākamajā darba dienā) plkst. 08:30 līdz 1. martam.

Piesakot bērnu ir jāiesniedz iesniegums (var iesniegt elektroniski parakstītu, var iesniegt parakstītu ar roku un skenētu).

Piesakot bērnu skolā elektroniski, iesniegums ir jāsūta uz e-pasta adresi 1klase.mvsk@marupe.lv

Kārtība bērnu uzņemšanai 1.klasē Mārupes novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs