40 minūšu stundas

8:00 – 8:40: Skolotāju sadarbība/Interešu izglītība

8:45 – 8:55 klases audzinātāja rīts

9:00 – 9:40: 1.stunda

9:50 – 10:30: 2.stunda

10:40 – 11:20: 3.stunda

11:30 – 12:10: 4.stunda

12:20 – 13:00: 5.stunda

13:10 – 13:50: 6.stunda

14:00 – 14:40: 7.stunda

14:45 – 15:25: 8.stunda

15:30 – 16:10: 9.stunda

16:15 – 16:55: 10.stunda

30 minūšu stundas

8:10 – 8:40: Skolotāju sadarbība/Interešu izglītība

8:45 – 8:55 klases audzinātāja rīts

9:00 – 9:30: 1.stunda

9:40 – 10:10: 2.stunda

10:20 – 10:50: 3.stunda

11:00 – 11:30: 4.stunda

11:40 – 12:10: 5.stunda

12:20 – 12:50: 6.stunda

13:00 – 13:30: 7.stunda

13:40 – 14:10: 8.stunda

14:20 – 14:50: 9.stunda