IKGADĒJĀ KARJERAS NEDĒĻĀ AICINĀS JAUNIEŠUS ATKLĀT SAVAS UZŅĒMĒJSPĒJAS

No 17. līdz 21. oktobrim visā Latvijā notiks Karjeras nedēļa, kuru organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar reģionālajiem partneriem. Šogad Karjeras nedēļa atzīmē savu desmitgadi un ar saukli “Uzņēmējspējas – tavas superspējas!” aicinās ikvienu, īpaši skolēnus, izzināt un attīstīt savas uzņēmējspējas.

VIAA direktore Dita Traidās: “Profesijas mūsdienās kļūst arvien daudzpusīgākas un būtisku vietu ieņem universālas prasmes, ko pieprasa un novērtē ikviens darba devējs. Tādēļ šogad, Karjeras nedēļas desmitgadē, aicināsim iepazīt uzņēmējspējas — tādu zināšanu, prasmju un rakstura īpašību kopumu, ko bieži maldīgi sasaistām tikai ar uzņēmējiem un uzņēmējdarbību. Šīs spējas noder teju ikvienā profesijā, projektā un ikdienas situācijā, tāpēc ir svarīgi, lai bērni un jaunieši apzinās gan viņiem jau piemītošās, gan vēl attīstāmās uzņēmējspējas.”

Lai veicinātu skolēnu, pedagogu, vecāku un ikviena izpratni par uzņēmējspējām – jauniešu superspējām, šajā Karjeras nedēļā notiks vairāki VIAA organizētie pasākumi, kurus varēs vērot arī tiešsaistē. 20. oktobrī plkst.13.00 tiešsaistes diskusijā jauniešiem “Kādas superspējas veidos manu nākotni?” eksperti, darba devēji un jaunieši pārrunās nākotnes profesijās pieprasītākās spējas, prasmes un kompetences, kā arī diskutēs par skolā un ārpus tās piedāvātajām iespējām un to nozīmi jauniešu personības attīstīšanā. Savukārt plkst.19.00 diskusijā “Kā palīdzēt bērnam atklāt savas superspējas?” pedagogi karjeras konsultanti, dažādu jomu speciālisti kopā ar vecākiem pārrunās, kā vecākiem aizņemtajā ikdienā saprast bērna intereses, talantus un spēcīgās puses. Diskutēs arī par pedagogu un vecāku sadarbību bērna spēju un prasmju atklāšanā un attīstīšanā.

Visu Karjeras nedēļu skolotāji tiks aicināti klašu vai skolēnu interesentu grupām rīkot tuvumā esošo uzņēmumu apmeklējumu, iepazīt profesionāļu spilgtākās uzņēmējspējas un piedalīties sociālo tīklu konkursos. Ierosinātās aktivitātes padarīs viesošanos uzņēmumos vēl aizraujošāku un jauniešiem saistošā veidā būs iespējams ne vien iegūt jaunas zināšanas, bet arī sacensties par noderīgām balvām.

Karjeras nedēļa ar saukli “Uzņēmējspējas – tavas superspējas!” arī šogad norisināsies Latvijas pilsētu un novadu vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs, piedāvājot dažādus izzinošus pasākumus – diskusijas, radošās darbnīcas, tikšanās ar uzņēmumu un augstskolu pārstāvjiem, skolu absolventiem un skolēnu vecākiem. Izglītības iestādēs notiks tematiskās mācībstundas, izmantojot katrai vecumgrupai pielāgotus, īpaši Karjeras nedēļai radītus materiālus. Aicinām sekot līdzi Karjeras nedēļas aktualitātēm un programmai VIAA mājaslapā, kā arī VIAA un TavaiKarjerai Facebook un Twitter kontos.

Par Karjeras nedēļu
Karjeras nedēļa ir pasākumu cikls, ko VIAA organizē sadarbībā ar Latvijas pilsētām un novadiem. Tajā jauniešiem ir iespēja iepazīt arvien jaunas, ar karjeras izglītību saistītas tēmas – darba tirgus tendences, nākotnē pieprasītākās profesijas, skolā iegūto zināšanu un prasmju pielietojums izvēlētajā nozarē. Karjeras nedēļa ir viena no VIAA īstenotā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” aktivitātēm ar Eiropas Sociālā fonda un valsts finansējumu.

Papildu informācija ir pieejama pie skolas karjeras konsultanta

“Mārupes novada Uzņēmēju dienu 2022” pasākumi

6.septembrī 12.klašu jaunieši viesojās Air Baltic Pilotu akadēmijā, kur noklausījās informatīvu semināru par akadēmiju un studiju iespējām, apskatīja mācību telpas, praktiski izmēģināja mācību gaisa kuģa salonā nodzēst ugunsgrēku, atvērt evakuācijas lūkas un veikt avārijas evakuāciju pa piepūšamo trapu. Skolēni varēja izmēģināt lidojumu mazajā Diamond 40/42 simulatorā.

Savā pieredzē aviācijā dalījās mūsu skolas absolvents Emīls Zadraks, kurš jau beidzis Pilotu akadēmiju un šobrīd strādā par pilotu.

7.septembrī skolā viesojās Mārupes novada uzņēmēja Simona Ģērmane, kura cep neparastu un gardu dabīgā ierauga maizi – SimMaizi. 10.klašu skolēniem, kuri apgūs komerczinības, Simona pastāstīja par savu karjeru un uzņēmējdarbību, aicinot idejas meklēt tajā, ko dara ikdienā, novēlot nebaidīties, iet un darīt no visas sirds!

11.klašu skolēni tikās ar Air Baltic pārstāvjiem, kuri pastāstīja par stjuartu, pilotu, lidojumu dispečeru, gaisa kuģu tehniķu, IT speciālistu u.c. darba un karjeras iespējām uzņēmumā.

              9.septembrī 9.b klase apmeklēja lidostu “Rīga”. Mācību ekskursijas laikā skolēni ar lidostas autobusu izbrauca pa lidostas teritoriju, iepazina darba vidi un peronus, apskatīja dažādu aviokompāniju un gaisa kuģu klases lidmašīnas, uzzināja par dažādām profesijām, kurās strādā lidostas darbinieki.

Paldies biedrībai “Mārupes uzņēmēji”, ar kuru kopš 2014.gada mūsu skolai noslēgts Sadarbības memorands un kura katru gadu sniedz iespēju skolēniem viesoties dažādos Mārupes uzņēmumos, atbalsta skolēnu mācību uzņēmumus un nodrošina ēnošanas iespējas!