„Gaining from Gaiming” jeb „Gūstot spēlējot” ir Erasmus+ Jaunatnes darbinieku mobilitātes projekts, kurš norisinājās Latvijā 2015. gada jūlijā, projekta koordinators ir Mārupes vidusskola. Projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu.

Šis ir pirmais šāda veida, Erasmus+ Jaunatnes darbinieku mobilitātes projekts, kuru realizēja Mārupes vidusskola. Projekta dalībnieki bija no astoņām valstīm – Latvijas, Spānijas, Ungārijas, Turcijas, Čehijas, Vācijas, Itālijas, Polijas.

Projekta mācības vadīja divi pieredzējuši neformālās izglītības treneri jeb vadītāji ar vairāku gadu pieredzi tieši šajā jomā. Abi vadītāji viens otru pazīst jau ilgu laiku un ir iepriekš realizējuši kopīgus projektus – Ieva Grundšteine no Latvijas un Antonio Benaches Bodi no Spānijas.

Projekta mērķis bija aicināt kopā skolotājus, kuri ir gatavi atvērt plašāku skatījumu neformālās izglītības iekļaušanai savā darbā ar jauniešiem, lai dalītos pieredzē un pilnveidotu prasmes spēļu izmantošanai neformālos apstākļos, ne tikai kā jautrību veicinošu elementu, bet kā efektīgu mācīšanās iespēju, veicinot kvalitāti darbā ar jauniešiem un sekmējot viņu prasmju pilnveidošanu.

Mācību kursu treneris A. B. Bodi, domājot par spēlēm, citē Konfūciju: „Pasaki man, un es aizmirsīšu. Parādi man, un es atcerēšos. Iesaisti mani, un es sapratīšu”. A. B. Bodi skaidro, ka šis īsais un pamācošais citāts skaidri norāda uz to, ka spēle ir spēcīgs rīks, kas var kalpot kā līdzeklis mācību procesā. Ja mēs spējam savienot zināšanas – prasmes – attieksmi, tad mēs to varam pielīdzināt spēlei. Mēs varam izveidot ļoti spēcīgu mācīšanās līdzekli, lai sasniegtu izvirzītos mērķus, kas sniegs augstu efektivitātes līmeni mācīšanas un mācīšanās procesā. A. B. Bodi uzskata, ka formālā un neformālā izglītība ir viens otru papildinoši elementi, kas var lieliski strādāt kopā, un spēle var būt kā to vienojošais elements – tilts. Mēs varam atrast dažādas spēles (iekštelpu, ārtelpu, tradicionālas, galda…), tāpēc ir sarežģīti atrast tieši to, kura atbilst mūsu vajadzībām, taču mēs vienmēr varam pilnveidot, pielāgot spēli mūsu izvirzīto mērķu sasniegšanai.

Projekta noslēdzošajā aptaujā tika noskaidrots, ka dalībnieki savai profesionālajai darbībai ir ieguvuši dažādas neformālās izglītības metodes, kuras izmantos savā turpmākajā darbā, lai tas kļūtu vēl radošāks. Nereti izskanēja atziņa, ka spēles ir tilts, ar kura palīdzību veidot izpratni par mācību saturu dažādās zinātnēs.

Dalībnieki uzskata, ka ļoti būtiska ir atgriezeniskā saite, kura ir neatņemama sastāvdaļa tam, lai saprastu skolēnu ieguvumu no katras veiktās aktivitātes. Analīze, atgriezeniskā saite pēc procesa, kas norisinājies konkrētajā grupā, spēj atklāt patiesībā iegūto rezultātu. Atgriezeniskais process, kura laikā jaunieši spēj izpaust savas emocijas, sajūtas un iegūtās atziņas.

Atgriezeniskā saite (refleksija visiem kopā) ir neizslēdzamas sastāvdaļas, kā veikšanai pamatā tiek izmantoti jautājumi, kas ļauj katram iesaistītajam izstāstīt piedzīvoto, rezultātā nonākot līdz sasaistei ar reālo dzīvi un tam, ko ir iemācījies.

projekta numurs 2014-3-LV02-KA105-000504