Izglītības sistēma Latvijā 

Latvijas izglītības sistēma sastāv no:

  • pirmskolas izglītības
  • pamatizglītības
  • vidējās izglītības
  • augstākās izglītības

Vispārējā izglītība pavisam ilgst 12 gadus, ietverot obligāto 9-gadīgo pamatizglītību un 3-gadīgo vidējo izglītību.

Papildus Latvijā ir obligāta pirmsskolas izglītība 5-6 gadu vecumā.

Pamatizglītības pakāpe ietver vispārējo pamatizglītību (1.-9. klases) un profesionālo pamatizglītību. :

Vidējās izglītības pakāpe ietver:

  • vispārējo vidējo izglītību,
  • profesionālo vidējo izglītību
  • arodizglītību.

Augstākās izglītības pakāpe ietver gan akadēmiskās, gan profesionālās studiju programmas.

Nacionālā izglītības iespēju datubāze

Prakse.lv – piedāvā informāciju par 2194 izglītības iestādēm

Aiknc.lv – nodibinājums “Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centrs” (AIKNC) piedāvā akreditēto mācību iestāžu sarakstu

Augstākās izglītības iestādes 

Valsts universitātes

Latvijas Universitāte (LU) 

Rīgas Stradiņa universitāte (RSU)

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU)

Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU)    

Daugavpils universitāte (DU)  

Liepājas Universitāte (LiepU)      

Valsts augstskolas

Banku augstskola (BA)   

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija (JVLMA)    

Latvijas Jūras akadēmija (LJA)   

Latvijas Kultūras akadēmija (LKA)  

Latvijas Mākslas akadēmija (LMA)     

Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija (LNAA)    

Rīgas Juridiskā augstskola (RJA)    

Rīgas Ekonomikas augstskola (REA)    

Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmija (RTA)    

Ventspils Augstskola (VeA)    

Vidzemes Augstskola (ViA)    

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija (LSPA)

Juridisko personu dibinātās augstskolas Latvijā

Baltijas Starptautiskā akadēmija (BSA)   

Biznesa augstskola “Turība”     

Ekonomikas un kultūras augstskola (EKA)     

Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola (ISMA)    

Latvijas Kristīgā akadēmija (LKA)    

Rīgas Aeronavigācijas institūts (RAI)    

Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola (RISEBA)

Transporta un sakaru institūts (TSI)   

Lutera Akadēmija (LA)