• Baznīca

  Kristīgās mācības pulciņš

  Kāds ir Dievs? Ko Viņš domā par mani? Vai ar Dievu var sarunāties? Kā tas jādara? Kā Dievs grib, lai es dzīvoju? Iepazīsimies ar Dievu, kurš vienmēr ir mums līdzās…

 • Mūsdienu dejas

  Mūsdienu dejas

  Pulciņā mēs iepazīsim dažādu deju stila veidus,akrobātikas un lokanības prasmes. Ko darīsi pulciņā? mācīsimies dažādu deju stilu prasmes,sadarboties komandā. Ko apgūsi: Deju prasmes un iemaņas Akrobātikas elementu apgūšanu un iekļaušanu…

 • Novadpētniecība

  Novadpētniecības pulciņš

   Svarīgi skolas vēsturi un skolas  muzejavērtības  turēt ‘’dzīvas”-ne tikai statiskas,tādēļ skolas vēsturiskās piemiņas glabāšanu veic  skolas Novadpētniecības pulciņa dalībnieki-akcentējot skolas vēsturiskās tradīcijas un citus nozīmīgus skolas attīstības notikumus. Nozīmīgi ir…

 • Spāņu valoda

  Spāņu valoda

  Atver durvis pasaulei! Iepazīsti kultūru dažādību, apgūstot valodas! Pulciņš spāņu valodas pamatu apguvei Ko darīsi pulciņā? Caur spēlēm, dialogiem un dažādiem radošiem uzdevumiem apgūsi ikdienā noderīgas tēmas, kas noderēs arī…

 • Franču valoda

  Franču valoda

  Atver durvis pasaulei! Iepazīsti kultūru dažādību, apgūstot valodas! Pulciņš franču valodas pamatu apguvei. Ko darīsi pulciņā? Caur spēlēm, dialogiem un dažādiem radošiem uzdevumiem apgūsi ikdienā noderīgas tēmas, kas noderēs arī…

 • ZPD

  Zinātniski pētnieciskā darbība

  Skolēnam tiek piedāvāta iespēja soli pa solim iepazīt zinātniski pētnieciskās darbības norisi, lai mācītos rakstīt vai pilnveidotu savu ZPD. Šī interešu izglītības pulciņa mērķi ietver skolēna zinātniskā pasaules uzskata un…

 • Leļļu darbnīca

  Skolēniem tiek piedāvāta iespēja caur eksperimentu kļūt par sava veida inženieri, attīstot kā radošās, tā praktiskās prasmes. Leļļu veidošana attīsta skolēnos stāstnieka prasmes, organiskā veidā iepazīstinot ar literatūras un dramaturģijas…

 • Šahs

  Šahs ir divu spēlētāju stratēģiskā galda spēle un intelektuālais sporta veids. To ir iecienījuši daudzi miljoni cilvēku visā pasaulē. Lai gūtu labus panākumus šahā, nepieciešams plašs prāta spēju, zināšanu un…

 • Cookie Jar

  Pulciņš, kurā radīsim padziļinātu interesi par angļu valodas apguvi. Ko darīsi pulciņā? Pulciņā mēs runāsim, lasīsim, klausīsimies un domāsim angļu valodā. Ko apgūsi: kā lietot angļu valodu, kā domāšanas, izziņas,…

 • Rokdarbu pulciņš

  Rokdarbu pulciņš sniedz prieku un gandarījumu radot visdažādākos darbiņus pašu rokām. Ko darīsi pulciņā? Pulciņā mēs iepazīsim dažādas rokdarbu tehnikas, radoši un praktiski darbosimies, attīstīsim fantāziju.Radīsim darbiņus savam un citu…

 • Tautas deju kolektīvs “Mārdadzīši”

  Tautas deju kolektīvs “Mārdadzīši” ir 7 gadus jauns, un mēs ar katru gadu paliekam pa 1 gadiņu pieredzējušāki, kā arī augam dejotāju un grupu skaita ziņā. Kolektīvs savu darbību sāka…

 • Teātra pulciņš

  Skolēni, kuri apmeklē pulciņu, brīvi jūtas jebkurā situācijā, spēj novērtēt un apliecināt sevi. Saskarsmē ar apkārtējiem ir jūtīgi, draudzīgi, prot uzklausīt otru, uzmundrināt, prot izteikt savu viedokli un piedāvāt idejas. …

 • Programmēšanas pulciņš

  Pulciņā varēs uzzināt par to, kas ir: programmēšana programmētāja profesija pirmie soļi programmēšanā algoritmi un to veidi tiešaistes programmēšanas iespējas pirmie soļi vizuālās programmēšanas vidē “Scratch” kā veidojas spēles savas…

 • Vizuālās mākslas pulciņš.

  Vizuālās mākslas pulciņā skolēni gūst priekšstatu par mākslas pasaules pamatiem, attīstot radošo domāšanu un apgūstot dažādas mākslas tehnikas. Ko darīsi pulciņā? Pulciņā mēs gleznosim, zīmēsim, veidosim, sapņosim, domāsim, sadarbosimies. Ko…

 • “Ukuleles draugi”

  Ukulele ir četru stīgu mūzikas instruments, kas atgādina mazu ģitāru un to bērniem ir viegli mācīties spēlēt. Šobrīd ukulele ir kļuvusi ļoti populāra bērnu vidū. Tā kā instruments ir mazs,…

 • 1.klašu koris

  klašu koris ir dziedāt gribētāju un dziedāt mīlētāju grupa, kurā bērni sanākot kopā, apgūst pirmās kolektīvās muzicēšanas iemaņas. Ko darīsi pulciņā? Pulciņā mācīsimies iepazīt un attīstīt savu balsi, attīstīt ritma…

 • Debates

  Debates angļu valodā

  Aktuālu problēmu diskusijas ar labi argumentētiem viedokļiem pozitīvā gaisotnē, kas katram pulciņa dalībniekam ļauj atklāt jaunas zināšanas un prasmes, izaicināt un pārvarēt sevi. Ko darīsi pulciņā? Pulciņā mēs diskutēsim un…

 • 4.-9. klašu meiteņu koris

  Koris darbojas jau vairākus gadus. Koris pārstāvējis skolu novada koru skatēs un piedalījies Skolu Jaunatnes Dziesmu un deju svētkos. Koris ir koncertējis ārpus Latvijas dažādās valstīs kā Itālijā, Austrijā, Horvātijā. …

 • Zēnu koris

  Koris darbojas jau vairākus gadus. Zēnu koris ir piedalījies Zēnu koru salidojumā Cēsīs, pārstāvējis skolu  novada koru skatēs un piedalījušies Skolu Jaunatnes Dziesmmu un Deju svētkos. Kora darbības mērķis: stiprināt…

 • Pulciņš Āmuriņš

  Kokapstrādes pulciņš ,,Āmuriņš”

  Radīt interesi un veidot praktisko darbu iemaņas, kas noder sadzīvē Ko darīsi pulciņā? Apgūt praktiskas un teorētiskas iemaņas darbā ar instrumentiem un elektriskajām iekārtām. Apgūt drošības notikumus strādājot ar instrumentiem.…

 • Meiteņu koris

  2.-4. klašu meiteņu koris

  Attīstīt balss aparātu atbilstoši vecuma grupas īpatnībām, iemācīties dziedāt unisonā, divbalsīgi, kā arī iegūt iemaņas, prasmes skatuves mākslā piedaloties visos skolas,novada un Pierīgas rīkotajos mūzikas pasākumos, koncertos, konkursos. Ko darīsi…

 • Matemātikas pulciņš “Gudrinieks”

  Šajā pulciņā darbojas skolēni, kam pašiem ir vēlme pētīt un izzināt, kam ir vēlme risināt sarežģītākus uzdevumus nekā mācību stundās, kas vēlas sevi izaicināt un gatavoties un piedalīties matemātikas konkursos,…

 • Vokālais ansamblis “Mozaīka”

  Vokālais ansamblis “Mozaīka” darbojas jau 8 gadus. Ansamblis ir piedalījies dažādos vokālos konkursos, kur ieguvis Augstākās pakāpes diplomus, 1. pakāpes diplomus. Koncertējis ne tikai skolas pasākumos, bet arī novadā un…

 • Jauktais koris

  Jauktais koris

  Mērķis - attīstīt balss aparātu atbilstoši vecuma grupas īpatnībām, iemācīties dziedāt unisonā, divbalsīgi,trīsbalsīgi kā arī iegūt iemaņas, prasmes skatuves mākslā piedaloties visos skolas, novada un Pierīgas rīkotajos mūzikas pasākumos, koncertos.…

 • Meiteņu ansamblis

  5.-8.klašu vokālais ansamblis

  Mērķis - attīstīt balss aparātu atbilstoši vecuma grupas īpatnībām, iemācīties dziedāt unisonā, divbalsīgi,trīsbalsīgi kā arī iegūt iemaņas, prasmes skatuves mākslā piedaloties visos skolas, novada un Pierīgas rīkotajos mūzikas pasākumos, koncertos.…

 • Tekstilmākslas pulciņš

  Strādasim kopā dažāda vecuma skolēni(pēc apstākļiem).Pilnveidosim sadarbības prasmes.Izpaudīsim savu radošumu darbos.Gūsim gandarījumu par savu darbu un panākumiem konkursos un izstādēs.Interesanti pavadīsim brīvo laiku. Ko darīsi pulciņā? Pulciņā mēs audīsim  uz…

 • Aerobikas pulciņš

  Ņemot vērā, ka aerobikas mērķis ir kopēja ķermeņa fiziskā stāvokļa uzlabošana un nostiprināšana, tad nodarbības tiek plānotas cikliski, katrā nodarbībā uzvaru liekot uz noteiktu ķermeņa muskuļu grupu un prasmju pilnveidošanu,…