Pulciņš Āmuriņš

Kokapstrādes pulciņš ,,Āmuriņš”

Radīt interesi un veidot praktisko darbu iemaņas, kas noder sadzīvē

Ko darīsi pulciņā?

Apgūt praktiskas un teorētiskas iemaņas darbā ar instrumentiem un elektriskajām iekārtām. Apgūt drošības notikumus strādājot ar instrumentiem. Radīt un izgatavot dažādus priekšmetus. Iemācīties cienīt savu un citu darbu, saudzīgi un atbildīgi izturēties pret darba vidi.

Ko apgūsi:

  • Prasmes strādāt ar kokapstrādes insrumentiem.
  • Izplānot un izgatavot dažāda veida priekšmetus.

Mērķauditorija

Sākot no 2. klases.

Dalībnieku skaits grupā

15 skolēni

Kontakti

Gatis Maķevics

gatis.makevics@marupe.edu.lv

PIETEIKTIES