Pakalpojuma maksātājs

Mārupes novada pašvaldība

Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2167

E-pasts: marupe@marupe.lv; babite@marupe.lv

Bankas rekvizīti:

AS SEB Banka

Konts: LV69UNLA0003011130405

Kods: UNLALV2X

Reģ. Nr. 90000012827

Pakalpojuma saņēmējs

Mārupes Valsts ģimnāzija

Adrese: Kantora iela 97, Mārupes, Mārupes novads, LV-2167

Reģ. Nr. 4319903318