• ATBILDĪBA

  Es esmu atbildīgs skolēns, vecāks, skolotājs un savas valsts pilsonis.
  Es organizēju savu darbu, kritiski izvērtēju situācijas un atbildu par sava darba rezultātu.
  Esmu atbildīgs par savu rīcību un vārdiem, par savu un citu cilvēku drošību, par savas
  rīcības sekām.

 • CIEŅA

  Es cienu un pieņemu sevi un citus. Es cienu ģimeni, skolu un valsti.
  Es esmu tolerants pret līdzcilvēkiem neatkarīgi no izskata, materiālā stāvokļa un
  personības.
  Esmu atvērts pozitīvai sadarbībai, pieklājīgs un draudzīgs.

 • RADOŠUMS

  Es esmu atvērts dažādībai. Esmu radošs un motivēts aktīvai pozitīvai darbībai.
  Es iesaistos sakārtotas, modernas un mūsdienīgas mācību vides veidošanā.
  Ar savu pašiniciatīvu, mērķtiecību un uzņēmību veicinu savu un skolas izaugsmi.

 • TRADĪCIJAS

  Esmu aktīvs pilsonis, skolotājs, skolēns, vecāks. Ģimenes, skolas un valsts tradīcijas ir
  mans pilsoniskās un nacionālās identitātes pamats.
  Esmu lojāls vārdos un darbos pret savu ģimeni, skolu un valsti.
  Ikdienā un svētkos identificēju sevi ar savu skolu un valsti, lietojot to simboliku ar cieņu
  un lepnumu.

Esi sveicināts mūsu skolā!!!

99
Dibināšanas diena
99
Skolotāji
99
Novirzieni
99
Skolēni

Mūsu kolektīvs

Sanita Zveja Direktora vietniece izglītības jomā

Strādāsim ar prieku!

Jānis Lagzdkalns Direktors

Seko savai sirdsbalsij – tā ir gan tavs padomdevējs, gan soģis.

Andžela Sokolova Direktora vietniece izglītības jomā

Tava laimes atslēga nav neviens cits, tikai Tu pats!