Lai varētu pieņemt nozīmīgus lēmumus par karjeras izvēli, sākumā būtiski ir izzināt sevi: izprast savas intereses, zināšanas, vērtības, prasmes, spējas, motivāciju, īpašības un stiprās puses. Izzinot sevi, būs arī vieglāk atlasīt ar karjeru saistītu informāciju, izvērtējot to, kas der tieši tev.

KARJERAS IZVĒLES TESTI

Dažādi noderīgi karjeras testi

Uzzini savu personības tipu un atbilstošākās profesijas

Noderīgi karjeras testi

Testu, kurš palīdz labāk izprast pašiem sevi un savu personību, kas precīzāk ļauj izvēlēties turpmāko izglītību un karjeru. 

Tests palīdzēs labāk saprast sevi un savas rakstura iezīmes

Ar šo anketu var sākt sevis izpēti, lai iegūtu pārskatu par iespējamo profesionālo darbības jomu, kā arī noskaidrot, vai vairāk esat izpildītājs vai organizators

Interešu tests jauniešiem

Pašnoteicējs jauniešiem, kas dod iespēju iepazīties ar atbilstošajiem profesionālās darbības aprakstiem

Uzzināsiet vairāk par sev tuvāku nodarbinātības veidu – strādāt kā darba ņēmējam vai kā uzņēmējam

Anketa palīdzēs noskaidrot, kādas vērtības Jums ir svarīgas darbā

Uzzināsiet, kuras profesionālās darbības jomas vairāk atbilst Jūsu dominējošajai saskarsmes stratēģijai.

Kā izvēlēties studiju virzienu?

RISEBA karjeras izvēles testi

Online testi aizpildīšanai angļu valodā: