PIEKĻŪSTAMĪBAS PAZIŅOJUMS

Sākums

Mārupes Valsts ģimnāzija saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz:

Mārupes Valsts ģimnāzijas tīmekļvietni – https://www.marupe.edu.lv

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode – VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Oficiālā MārupeValsts ģimnāzijas tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445

  • Šobrīd tīmekļvietnei nav iespējams mainīt kontrastu starp tekstu un fonu.
  • Šobrīd tīmekļvietnei nav iespējams mainīt burtu lielumu, to var darīt, izmantojot pārlūka iebūvētos rīkus.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 31.05.2023. Izvērtēšanu veica Mārupes Valsts Ģimnāzija.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: web_izvertejums.pdf

Piekļūstamības alternatīvas

Gadījumā, ja tīmekļvietnes saturs ir Jums nepiemērotā formātā un nepieciešams alternatīvs risinājums, sūtiet pieprasījuma vēstuli elektroniski uz iestādes adresi marupes.gimnazija@marupe.lv, norādot:

  • saiti (URL) uz nepiekļūstamo saturu;
  • nepieciešamo formātu, kādā sagatavot informāciju;
  • vārdu, uzvārdu un e-pasta adresi

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, sazinieties ar mums:

E-pastā: marupes.gimnazija@marupe.lv

Zvaniet:  +371 67934372

Adrese:Kantora iela 97, Mārupe, Mārupes novads

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 7 dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļvietnes piekļūstamību mūsu iestādē atbildīgs ir “Direktora vietnieks izglītības jomā Sergejs Zembkovskis”
E-pastā: sergejs.zembkovskis@marupe.edu.lv

Zvaniet: +37128342053

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 31.05.2023.

Šo paziņojumu apstiprināja Jānis Lagzdkalns, Mārupes Valsts ģimnāzijas direktors Jānis Lagzdkalns.