MISIJA

Sniegt atbalstu izglītojamiem, lai tie varētu izaugt laimīgas, harmoniskas, emocionāli inteliģentas un domājošas personības ar atbildību un cieņu pret sabiedrību un valsti.

VĪZIJA

Mārupes Valsts ģimnāzija ir izcila, progresīva, atpazīstama skola Latvijā, kas nepārtraukti attīstās, sniedz izaugsmes iespējas drošā, uz sadarbību vērstā vidē.

VĪZIJA PAR IZGLĪTOJAMO

Skolēns * pašvadīti mācās, izvēlas piemērotāko mācīšanās stratēģiju un maksimāli izmanto savu potenciālu.

MĒRĶIS

Izveidot sistēmu, kur skolēns*pašvadīti mācās, izmanto atbilstošas stratēģijas un maksimāli izmanto savu potenciālu.

*Sākumskolā – ar skolotāja palīdzību, pamatskolā – konsultējoties ar skolotāju, vidusskolā – patstāvīgi