Erasmus+ vizīte Rumānijā

Šī gada septembrī Mārupes Valsts ģimnāzijas skolēni (Dārta Dzene, Martins Miks Laiviņš, Emīls Kurpnieks, Romija Roze) un skolotājas (Dagnija Kalvāne un Ieva Griķe) devās jau otrajā ERASMUS+ projekta “To be or not to be addicted?”braucienā uz Rumānijas pilsētu Targu Jiu, kur pavadīja nepilnas 7 dienas, izpētot pilsētu un pildot projekta uzdevumus. Vairāku dienu garumā tika veidoti plakāti pret atkarībām un apmeklētas dažādas lekcijas par tām. Līdz ar to tika iegūtas daudz jaunas zināšanas un prasmes, kā arī tika papildināts vārdu krājums ar dažādu valodu vārdiem. Tāpat skolēni iepazinās arī ar pilsētas arhitektūru un slavenu mākslinieku darbiem, kā arī apskatīja dažādus muzejus. Apskatot pilsētu visvairāk uzmanība tika vērsta Constantin Brâncuși slavenajām skulptūrām- “Infinity Column”, “The Gate Of The Kiss” un “Table of Silence”.

Tāpat arī tika apskatīta mākslinieka dzīvesvieta un gūts ieskats viņa biogrāfijā. Tika izpētīta arī Rumāņu vēsture un kultūra, apskatot dažādus muzejus. Tika iepazīta ne tikai Rumāņu, bet arī Franču, Austriešu, Portugāļu, Turku kultūras, spēlējot dažādas brīvdabas spēles (piemēram mūsu skolēni demonstrēja spēli “Namiņš deg”, kura ļoti patika citu valstu skolēniem) un savstarpēji komunicējot (sākot ar Google translate un beidzot ar zīmju valodu, jo ne visiem skolēniem bija tuva angļu valoda). Tomēr pats svarīgākais tika iegūti daudz jauni draugi un neaizmirstamas atmiņas. 

Erasmus+ vizīte Francijā

Mārupes Valsts ģimnāzijas 4 skolēni un 2 skolotājas no 28. maija līdz 4.jūnijam devās vizītē uz Franciju, Lilles pilsētu Erasmus+ projekta “To be or not to be addicted? That is the question! Am I? Fighting Addictions is fighting school drop out.” Nr.020-1-FR01-KA229-079873_4 otrajā mobilitātē.

No Francijas partneru  puses tika organizētas darbnīcas par dažāda veida atkarībām (narkotikas, alkohols, mobilie telefoni, sociālie tīkli, datorspēles), tikšanās ar specialistiem, kuri strādā šajā jomā. Skolēni strādāja jauktajās dažādu valstu pārstāvju grupās, kopā izstrādāja plakātus, sociālās filmas, prezentācijas par projekta tēmu, izmantojot dažādas digitālas platformas, piedalījās tematiskajās orientēšanās spēlēs pa sadarbības partneru skolu un pilsētu Lille. Skolēnu darbība balstījās uz principiem – mācīties būt kopā ar citiem un mācīties darot. Katru dienu notika valodas spēles, kurās dalībnieki praktizējās pielietot dažādas frāzes sadarbības partneru valodās: franču, latviešu, portugāļu, rumāņu, vācu un turku. Projekta laikā tika organizēts brauciens uz Briseles pilsētu Brigi, kur skolēniem bija iespēja pašvadīti izvēlēties un apskatīt dažādus kultūrvēsturiskos objektus, izmantojot komunikācijas un digitālās prasmes. Skolēni pavadīja daudz laika kopā ar saviem vienaudžiem no citām valstīm komunicējot, spēlējot spēles, risinot problēmas, dziedot, muzicējot un dejojot, stāstot par savu kultūru un ēdieniem. Tas sekmēja iespēju labāk iepazīt sevi un citus, apzināties un labāk saprast savas un citu vērtības, iepazīt citādo, kā arī spēt risināt sev un sabiedrībai aktuālas problēmas. Skolēnu dalība projektā dod iespēju iepazīstināt skolas kopienu un sabiedrību par atkarību problēmu caur skolas mājaslapu, sociāliem tikliem un plašsaziņas līdzekļiem, iesaistot pašvaldības jauniešus diskusijās un aktivitātēs un meklētu risinājumus sājai aktuālai problēmai.

Skolotāji sadarbojās darba grupās, izstrādāja un pilnveidoja vadlīnijas projekta tālākajai attīstībai, vienojās par nākamo mobilitāšu datumiem un vietām.

Skolniecēm šis laiks bija emociju, atklāsmju un jaunas pieredzes  pilns, kā viņas pašas saka: “Uztraukums, prieks, sajūsma, neziņa un apbrīns mūs pārņēma, jo bijām svešā valstī ar jauniem cilvēkiem un citas valodas vidē. Nezinājām, kā veiksies ar komunikāciju un kā varēsim sadraudzēties, ja nevarēsim sarunāties. Pirmajās dienās mūsu grupa apmeklēja vairākas vietas Lillē, zooloģisko dārzu, Mākslas muzeju un baznīcas. Šī ekskursija ļoti palīdzēja, jo mēs labāk orientējāmies Lillē un varējām vēlāk palīdzēt citiem. Arī ekskursija pa Brigi Beļģijā bija aizraujoša, jo tur mēs satapāmies ar citu valodu, un arhitektūra pilsētā ir greznāka.

Mums bija vairākas aktivitātes jauktajās komandās – katrā bija viens vai divi skolēni no katras valsts. Tas mums lika sarunāties savā starpā un labāk iepazīt vienam otru. Daudz darbojāmies, veicot projekta uzdevumus, mācījāmies runāt partneru valodās. Bija aizraujoši uzzināt, kā runā citur, un kā citiem ir izrunāt vārdus latviski. Mēs noskatījāmies dažas īsfilmas par atkarībām, un tās palīdzēja mums veidot pašiem savas filmas par atkarībām un iekļaušanos sabiedrībā, kuras pēc tam publicēs sociālajos tīklos. Tā bija jauna un interesanta pieredze, kurā guvām jaunas zināšanas un prasmes. Protams, ēdiens bija liela daļa no šīs pieredzes. Pagaršojām dažādus ēdienus dažādos restorānos gan Lillē, gan Brigē – visi bija pārsteidzoši. Gan Francijas ēdieni, gan ēdieni no citām valstīm, ko atveda dalībnieki degustācijai, bija citādāki, taču garšīgi.

Lidojot uz Franciju, mēs zinājām brauciena vispārējo mērķi un uzdevumu, bet apzināties un piedzīvot ir divas dažādas lietas. Bija ļoti interesanti pieredzēt un uzzināt ko jaunu par citu valstu kultūrām un to iedzīvotājiem, mēģināt saskatīt līdzīgo un atšķirīgo mūsu valstīs – izglītības sistēmās, vēsturē un ikdienā. Manuprāt, mēs katra atgriezāmies mājās ar jauniem informācijas un pieredzes koferiem, bet viena no svarīgākajām lietām šajā vizītē bija mūsu uzskatu, pieņēmumu un aizspriedumu mainīšana – rekalibrēšana, lai mēs spētu labāk saprast un pieņemt sev apkārtējos, zināmos un vēl nesastaptos.”