“Mākslīgais intelekts – ienaidnieks vai draugs skolotājam?”

PIETEIKTIES

Programma

8:45 – 9:30 Reģistrācija un kafija

9:30 – 9:45 Konferences atklāšana Jānis Lagzdkalns

9:45 – 10:30 Mākslīgā intelekta rašanās vēsture, darbības principi, rīku daudzveidība. 21.gadsimta prasmes MI izmantošanas jomā, saglabājot konkurētspēju darba tirgū. (Antons Mislēvičs)

10:40 –11:20 Mākslīga intelekta izmantošanas tiesiskie un ētiskie aspekti. Akadēmiskā godīguma jautājumi, izmantojot MI rīkus. (Edvijs Zandars)

11:30 –12:30 Mākslīgā intelekta rīku izmantošanas iespējas pedagoģiskajā darbā. Kā atvieglot pedagoga darbu izmantojot MI iespējas. (Artūrs Mednis)

12:30 –13:15 Pusdienas

13:15 –14:15 paneļdiskusija vada Andžela Sokolova

14:30 -15:10 1. izvēles darbnīca*
15:20 –16:00 2. izvēles darbnīca*

16:00 – 16:30 Konferences noslēgums

*Darbnīcu apraksti

 1. Gradescope rīka izmantošana darbu labošanā un atgriezeniskās saites sniegšanā skolēniem.

Gradescope sniedz veidu, kā ar roku rakstītus uzdevumus novērtēt digitāli, un vairāki labotāji reizē var kopīgi izstrādāt un ieviest savas vērtēšanas rubrikas. Darbnīcas ietvaros izvērtēsim bezmaksas versijas sniegtās priekšrocības, lai atvieglotu lielapjoma darbu labošanu un efektīvu atgriezeniskās saites sniegšanu skolēniem. (Ilze Izabella Dindune)

 1. MI rīku izmantošana ikdienas darbā. Prasme uzdot “labus” jautājumus.

Darbnīca ir piemērota katram, kas vēlas veidot ieskatu mākslīgā intelekta pasaulē un saprast, kā var izmantot MI rīkus ikdienas darbā. Nodarbībā būs iespējams: • uzzināt par 3 dažādiem MI rīkiem (Chat GPT, Bing AI, Google Bard), ko var izmantot ikdienā ideju un uzdevumu ģenerēšanai;
• apskatīt, kādi ir katra MI rīka priekšrocības un trūkumi;
• izvēlēties vēlamajam pieprasījumam atbilstošo MI rīku;
• uzzināt, kas ir “labs” jautājums MI izpratnē un kā tos uzdot;
• “sadarboties” ar MI rīku, uzdodot sev aktuālos jautājumus. (Alise Šitina)

 1. ChatGPT izmantošana skolotāja darba plānošanā STEM jomās.

Katram būs iespēja izmēģināt iespējas, kādas mākslīgais intelekts piedāvā, lai atvieglotu sava darba plānošanu (temata plāna izveidi, stundu plānošanu u.c.). (Annija Pearson)

 1. ChatGPT izmantošana skolotāja darba plānošanā valodu jomā.

Kā atvieglot skolotāja darbu plānojot stundu. (Alla Bautre)

 1. ChatGPT un citu AI rīku izmantošana differencētu pārbaudes darbu veidošanā!

Kā atvieglot skolotāja darbu, veidojot diferencētus uzdevumus, vai ņemot jau eksistējošus uzdevumus lai izveidotu vienkāršāku vai sarežģītāku variantu skolēniem kuri var vairāk/mazāk. Kā arī kritēriju veidošana dažādiem radošajiem darbiem. (Rihards Eisulis)

 1. Magic school kā palīgs darba plānošanā

Kā atvieglot skolotāja ikdienas darbu, rast idejas un taupīt laiku, izmantojot vietni Magic school.(Ieva Bārdiņa)

 1. Prezentāciju veidošana izmantojot https://gamma.app/ u.c. Izmantojot Bard strādāt ar latviskotu versiju.
  Vai mākslīgais intelekts var ietaupīt laiku gatavojoties stundām? (Dace Rumpe, Ginta Grūbe)

 1. Mājaslapu izstrāde ar ChatGPT palīdzību

Veidosim vienkāršu mājaslapu, ievietosim dažādus objektus, analizēsim piedāvāto informāciju un pielāgosim to savām vajadzībām (Sergejs Zembkovskis)

 1. MI mācību stundu sagatavošanā

Darbnīcas laikā būs iespēja iepazīties ar dažādiem MI rīkiem, saņemt praktiskus padomus šo rīku lietošanā un arī pašiem izmēģināt, kā tas strādā (Kristīne Aleksejeva)

PIETEIKTIES