Mārupes vidusskolas angļu valodas skolotājas Erasmus+ projektā apgūst CLIL metodi un drāmas tehnikas izmantošanu angļu valodas stundās

2015. gada vasarā trīs Mārupes vidusskolas skolotājas piedalījās Eiropas savienības finansētajos projektos Erasmus+ programmas ietvaros. Direktora vietniece izglītības jomā sākumskolā Sanita Zveja piedalījās projektā “CLIL (satura un valodas integrētās apmācības) praktiskā metodoloģija sākumskolas skolotājiem” (projekta numurs 2014-1-LV01-KA101-000158); angļu valodas skolotājas Ingūna Grīnerte un Liene Baltmane piedalījās projektā “Mācīsimies, lai mācītu” (projekta numurs 2015-1-LV01-KA101-013333).

Projekta ietvaros Sanita Zveja apmeklēja Bell Teacher Education organizētos kursus Lielbritānijā, Kembridžā par CLIL metodoloģijas izmantošanu angļu valodas stundās sākumskolā un Ingūna Grīnerte apguva tās pašas metodoloģijas izmantošanu pamatskolas posmā. Savukārt Liene Baltmane viesojās Horvātijas pilsētā Lovranā, kurā notika kursi par drāmas tehnikas izmantošanu angļu valodas stundās.

S. Zvejas un I. Grīnertes kursu pamatprogrammā katru darba dienu no 9:00 līdz 15:00 tika apskatīti sekojoši jautājumi: CLIL komponentes un izpratne, leksikoloģija, mācību satura un valodas mērķi, sarunvalodas un literārās valodas atšķirības, kognitīvo prasmju pielietošana, pedagoga valoda stundā, atgriezeniskās saites sniegšana skolēniem, valodas atbalsts skolēniem, CLIL stundu plānošana, valodas aktīvā izmantošana stundās, spēles un citas aktivitātes stundās, interneta resursi CLIL stundām, stundas sākuma metodes.

Kursi tika organizēti interaktīvi, ikkatru teorijas tēmu dalībnieki praktiski izmēģināja, tādejādi apgūstot lielu daudzumu aktīvās mācīšanas metožu. Tika organizētas praktiskās nodarbības, kur bija jāveido stundas un jādemonstrē tās pārējiem kursu dalībniekiem.

Pēcpusdienās bija iespēja piedalīties debatēs un konferencēs, ko vadīja grāmatu autori par tēmām – stāstu un pasaku vieta mācību procesā, jautājumu uzdošanas māksla, efektīvs atgriezeniskā saite, mācību materiālu diferenciācija, moderno tehnoloģiju izmantošana svešvalodu stundās, mūzikas izmantošana svešvalodu stundās, kā padarīt interesantākus gramatikas vingrinājumus un mācību grāmatu saturu.

Brīvdienās (sestdien un svētdien) tika rīkotas ekskursijas un tuvākajām Lielbritānijas mazpilsētām ar lielu vēsturi un galvaspilsētu Londonu.

Atgriežoties Latvijā, abas kolēģes dalījās iegūtajā pieredzē un zināšanās ar kolēģiem Mārupes vidusskolā, kā arī tika izveidotas A līmeņa pedagogu tālākizglītības programmas 12 stundu apjomā “CLIL – valodas un cita mācību priekšmeta satura integrētā apguve” un sekmīgi novadīti kursi.

Šobrīd Mārupes vidusskolā CLIL mācību metode ir ieviesta 1. klasē un ir vērojama skolēnu zināšanu apjoma palielināšanās un prasmju stabilitāte.

Kursu, kurus apmeklēja Liene Baltmane, tēma bija mācīšana, izmantojot drāmas tehniku. Kursu programmā bija paredzētas teorētiskās nodarbības par drāmas tehnikām, radošās darbnīcas, kuru laikā apgūtā teorija tika izmēģināta praksē, improvizācijas nodarbības, simulācijas. Viena diena tika veltīta simulācijas teorijai un praksei. Lekciju vadīja Polijas profesors Vlado Krušics un šīs dienas laikā bija iespēja noklausīties lekciju par teātra elementiem kā nozīmīgu līdzekli skolēnu motivācijas veicināšanai, kā arī piedalīties simulācijā, veidojot teatralizētu etīdi un to analizējot.

Bija ļoti labi noorganizēta kultūras programma, kas bija tieši saistīta ar projekta tēmu – teatralizētie uzvedumi. Dalībnieki strādāja grupās veidojot teatralizētus uzvedumus, kā arī individuāli – veidojot etīdes.

Pēc atgriešanās no Horvātijas 2015./2016. mācību gada laikā skolotāja dalījās pieredzē ar Mārupes vidusskolas kolēģiem, kā arī izmēģināja jaunapgūtās metodes ar skolēniem stundu laikā. Nodarbībās varēja vērot skolēnu interesi un izdevās iesaistīt stundā pat tos, skolēnus, kuri parasti kautrējās uzstāties.

Šeit manas kolēģes vēlās padalīties ar materiāliem, kuri tika iegūti kursu laikā, kā arī izveidoti ņemot vērā jauno pieredzi un zināšanas. S. Zvejas stundu plāni atrodami šeit, I. Grīnertes stundas plānu un izdales materiālus var lejuplādēt šeit, savukārt L. Baltmanes materiāli pieejami šeit.

Lienes Baltmanes materiālos:

  • “Educational drama resource DICE” ir dažādu prakšu, kas saistītas ar teātra elementu izmantošanu, apkopojums no dažādām valstīm. Iekļauj aktivitāšu aprakstu, dalībnieku profilu, mērķus un rezultātus.
  • “Key elements of planning process drama”: drāmas aktivitāšu plānošanas principi, lomu sadalījums, organizēšana un aktivitāšu piemēri. Noderēs plānojot teātra elementu ieviešanu mācību procesā.
  • Vlado Krušic Lecture and Workshop – lekcija par teātra elementu izmantošanu izglītībā, plānošanu, mērķiem un lietderību. Iekļauts praktisks piemērs – “The Green Children”: gaitas apraksts, jautājumi. Noderēs, lai saprastu, kāds labums varētu būt no teātra elementu izmantošanas mācību procesā.