2015. gada jūlijā Erasmus+ programmā Mārupes vidusskola koordinēja Jaunatnes darbinieku mobilitātes projektu „Gaining from Gaming”, kurā piedalījās skolotāji no astoņām Eiropas valstīm.

Pateicoties projektam „Gaining from Gaming”, dalībniecēm no Itālijas radās doma attīstīt ideju par spēli kā efektīvu mācību metodi tālāk, kā rezultātā tapa Erasmus+ K2 projekts „GAME – Genius and Mission in Education” , kas norisināsies no 2016.gada 1.septembra līdz 2018.gada 31.augustam. Projekta dalībnieki būs Mārupes vidusskola, kā arī skolas no Itālijas, kas ir projekta koordinators, Grieķijas, Rumānijas un Spānijas.

Projekta mērķis ir, izmantojot neformālās izglītības metodes, stundās  dot skolēniem iespēju atklāt mācību procesu no jauna, ņemot vērā katra skolēna spējas, intereses un personības iezīmes, veicinot kritiskās domāšanas attīstību, spēju darboties komandā un iecietību pret atšķirīgo.

Projekta laikā skolotājiem un skolēniem būs iespēja doties īstermiņa apmaiņas braucienos uz Rumāniju, Spāniju, Itāliju un Grieķiju, kā arī 2017.gada maijā uzņemt ārvalstu viesus pie sevis.

Projektā piedalās mūzikas skolotāja Evija Milzarāja, matemātikas skolotājs Aleksandrs Vorobjovs un angļu valodas skolotājas Zane KālbergaLiene BaltmaneIngūna Grīnerte un Alla Bautre. Projektu finansē Eiropas Komisija.