PROFESIJU APRAKSTI:

Profesiju pasaule –  veidota kā virtuāla pilsēta, kas sastāv no objektiem – uzņēmumiem, kuros atrodamas uzņēmumam tipiskākās profesijas. Par katru no tām ir pieejams apraksts, intervija ar šajā profesijā strādājošo, fotogrāfiju galerija un informācija, kur mācīties, lai apgūtu šo profesiju.

Profesiju apraksti, kas apvienoti ar virtuālo informāciju

Profesiju klasifikators – sistematizēts profesiju (arodu, amatu, specialitāšu) saraksts

Profesiju aprakstu katalogs

Profesiju apraksti

Profesiju apraksti un piedāvājums Eiropā

PAR NĀKOTNES PROFESIJĀM:

Kādas prasmes un kompetences būs nepieciešamas nākotnes darba tirgū?

Gudrā nākotne: kuras profesijas izzūd un kuras kļūst populārākas?

Izmaiņas darba tirgū: profesijas ar un bez nākotnes

EC Durbe: Kādas varētu būt nākotnes profesijas?

Lielākā daļa nākotnes profesiju vēl neeksistē. Kur strādāsim nākotnē?

Vai vēlies darbu arī 2030. gadā? Jauni amati tuvā nākotnē

Praktiski padomi veiksmīgas karjeras veidošanai: