Skolēni tiek uzņemti konkursa kārtībā pēc iestājpārbaudījuma nokārtošanas.

Piedāvātās programmas:

  • valodas
  • matemātika
  • bioloģija
  • ķīmija
  • programmēšana
  • dizains un tehnoloģijas
  • komerczinības