Skolas logo

Mārupes Valsts ģimnāzijas himna

Mārupīte, Mārupīte,
Tavos krastos lazdas zied.
Mārupītes baltie bērzi
Līdz pat jūrai aug.
Tā kā balto bērzu šalkas
Šūpo valsis mūs.

Mārupīte, Mārupīte,
Tev ir zemes spēka daudz.
Mārupītes smilšu zemē
Virši rudeņos zied.
Tā kā rudens viršu dziesma
Šūpo valsis mūs.

Mārupīte, Mārupīte,
Tev ir gaiša prieka daudz.
Tavos krastos mūsu skolas
Darba dienas skan.
Mazās kājas, biklie soļi
Valsī šūpo mūs. Mārupīte, Mārupīte,
Lieli izaugsim visi mēs,
Un pa balto skolas ceļu
Dzīvē aiziesim.
Atmiņas un skolas zvani
Valsī šūpo mūs.

Mārupītes valsis
A.Liepa, A.Androvica, J.Sildegs