Ko var iegūt skolēns no individuālajām konsultācijām ar karjeras konsultantu?    

  • labāk izzināt un apzināties savas prasmes, spējas, intereses un vērtības,
  • izvērtēt savu pieredzi un sasniegumus,
  • saņemt atbalstu savas karjeras plānošanā,
  • uzzināt, kur un kā meklēt informāciju par izglītības iespējām Latvijā un ārvalstīs,
  • saņemt atbalstu un ieteikumus piemērotākās profesijas un studiju programmas izvēlē,
  • saņemt informāciju par profesijām un darba pasauli,
  • sagatavot kvalitatīvu CV un motivācijas vēstuli,
  • sagatavoties darba vai prakses intervijai.
Karjeras konsultante Ilze

Mg.paed., Mg.sc.educ. ILZE RŪTENBERGA
Pieteikšanās konsultācijai:
pa tālr. +37129882143
e-klasē
e-pastā: ilze.rutenberga@marupe.edu.lv
klātienē 1-09.B kab.
Konsultāciju norise iespējama gan klātienē, gan attālināti.

Kvalificētas individuālas konsultācijas par karjeras izvēles jautājumiem skolēniem, studentiem, absolventiem un citiem interesentiem ir iespēja saņemt arī augstskolu karjeras centros: