Ir apkopoti iestājpārbaudījumu REZULTĀTI 7.klasēm. Tie sakārtoti rezultātu secībā pēc padziļinājumu virzieniem. Pretendenti, kuriem rezultāts pirmajā prioritātē nebija pietiekams ieteikumam uzņemšanai vai rezervistu sarakstam, tika vērtēti otrajā prioritātē. Atteikums nozīmē, ka nav pietiekams rezultāts nevienā no uzrādītajām prioritātēm un pretendents netiek uzņemts.

Pretendentiem, kuri ir ieteikti uzņemšanai uz kādu no virzieniem, jāapstiprina vai jāatsaka vieta līdz š.g.17.maijam, rakstot uz e-pastu 7.klase@mvsk.marupe.lv. Ja līdz norādītajam datumam vēstule netiek saņemta, tiek atteikts prioritārais virziens un tiek dota vieta pretendentam no rezervistu saraksta.

Dokumentu iesniegšana š.g. 3.-5.jūnijā no 9:00 – 16:00 skolas lietvedībā.

Uzņemšanas noteikumi

Iestājpārbaudījuma programma

Mācībām 7. klasē 2024./2025. mācību gadā Mārupes Valsts ģimnāzija organizēs iestājpārbaudījumus. No 2024. gada 21. marta līdz 2. aprīlim notiks pieteikumu pieņemšana. Lai pieteikums būtu reģistrēts, būs nepieciešams aizpildīt pieteikuma formu un uz noteikto e-pastu nosūtīt sekmju izrakstu no skolvadības sistēmas e-klase vai Mykoob par visu mācību gadu no 1.09. līdz 21.03., iekļaujot vidējos vērtējumus, kavējumus un uzvedības ierakstus (Mārupes Valsts ģimnāzijas skolēniem sekmju izraksts nav nepieciešams).

Iestājpārbaudījuma programma tiks publicēta mājas lapā marta beigās. Sekojiet līdzi aktuālai informācijai.Jaunie skolēni tiks uzņemti uz brīvajām vietām 3 virzienu programmās ar padziļinātu matemātikas vai valodas vai inženierzinību priekšmetu apguvi. Ģimnāzijas skolēni, kuri neizturēs konkursu, turpinās mācības vispārizglītojoša virziena klasē. Jauniem skolēniem vieta vispārizglītojoša virziena klasē netiks piedāvāta.

2024.gada piedāvātie virzieni:

  • matemātika
  • inženierzinātnes
  • valodas
  • vispārizglītojošais