Uzņemšanas kārtība

Ar 01.06.2022 sāksies reģistrēšanās 7.klasēm. Dokumentus var iesūtīt līdz 08.06.2022. Skolēni tiek uzņemti konkursa kārtībā uz brīvajām vietām. Lai reģistrētos ir nepieciešams aizpildīt elektronisku pieteikumu (saite tiks aktivizēta 01.06.2022. plkst. 9:00) un nosūtīt sekmju izrakstu (ar vidējiem vērtējumiem) par periodu no 01.09.2021 – 31.05.2022 (Mārupes Valsts ģmnāzijas skolēniem sekmju izraksts nav nepieciešams) uz 7.klase@mvsk.marupe.lv

2022.gada piedāvātie virzieni:

  • matemātika
  • dizains un tehnoloģijas
  • valodas