Uzņemšanas kārtība

Mācībām 7. klasē 2023./2024. mācību gadā Mārupes Valsts ģimnāzija organizēs iestājpārbaudījumus. No 2023. gada 22. maija līdz 26. maijam notiks pieteikumu pieņemšana. Lai pieteikums būtu reģistrēts, būs nepieciešams aizpildīt pieteikuma formu un uz noteikto e-pastu nosūtīt sekmju izrakstu no skolvadības sistēmas e-klase vai Mykoob par visu mācību gadu no 1.09. līdz 22.05., iekļaujot vidējos vērtējumus, kavējumus un uzvedības ierakstus (Mārupes Valsts ģimnāzijas skolēniem sekmju izraksts nav nepieciešams).Iestājpārbaudījums notiks klātienē 2.06.2023. Iestājpārbuadījuma programma tiks publicēta mājas lapā marta beigās. Sekojiet līdzi aktuālai informācijai.Jaunie skolēni tiks uzņemti uz brīvajām vietām 3 virzienu programmās ar padziļinātu matemātikas vai valodas vai inženierzinību priekšmetu apguvi. Ģimnāzijas skolēni, kuri neizturēs konkursu, turpinās mācības vispārizglītojoša virziena klasē. Jauniem skolēniem vieta vispārizglītojoša virziena klasē netiks piedāvāta. 

2023.gada piedāvātie virzieni:

  • matemātika
  • inžinierzinātnes
  • valodas
  • vispārizglītojošais