Skolēni tiek uzņemti konkursa kārtībā uz brīvajām vietām.

No 01.06. sekmju izrakstu un pieteikumu iesūtīšana. Saite tiks ievietota un aktivizēta 01.06. plkst.: 8:00

Piedāvātie virzieni:

  • valodas
  • matemātika
  • dizains un tehnoloģijas