ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Mārupes Valsts ģimnāzija ir iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

Projekta īstenošanas termiņš: 2017.gada 20. marts – 2022. gada 31. maijs. Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs:

  • nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās;
  • celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm;
  • motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši savām interesēm,   spējam, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām.


2021./2022.m.g. projekta ietvaros strādā divi pedagogi-karjeras konsultanti Ilze Rūtenberga un Viktorija Ziediņa.