Kārtējā testēšana

Kārtējā skolēnu testēšana

Notiks 06.09.2021 no 8:30-9:00, detalizētākā informācija tiks nosūtīta e-klasē, skolēniem, kuriem šos testus ir nepieciešams veikt. Atgādinam, skolēniem, kuriem ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, šo testu nav jāveic

Covid testēšana

Skolēnu testēšana pirms mācību gada

Sakarā ar nepieciešamajiem sagatavošanās darbiem skolēnu testēšanas procesa nodrošināšanai pirms 1. septembra, informāciju klašu audzinātāji nosūtīs pēc 23. augusta. Par klašu laiku sadalījumiem un procesu informēs klašu audzinātāji pēc 23.augusta.…

Vecāku sapulce

Vecāku sapulce

1.klasēm 1.klašu vecāku sapulce notiks attālināti Zoom vietnē 24.augustā plkst. 18:30. Ziņu par klašu sadalījumu saņemsiet tuvāk šim datumam e-pastā kopā ar saiti uz sapulci. 7.klasēm 7.klašu vecāku sapulce notiks attālināti…