Matemātikas pulciņš „Prātnieks”

Risinot nestandarta uzdevumus, skolēns gūst matemātiskās domāšanas pieredzi un mācās izmantot pasaules matemātiskās izpratnes principus. Nestandarta uzdevumu atrisināšanai bieži nepieciešami nevis sarežģīti matemātiski pārveidojumi, bet prasme saskatīt uzdevumiem raksturīgu īpatnību, no kuras ar loģiskiem vai kombinatoriskiem spriedumiem var iegūt pilnīgu atrisinājumu

Ko darīsi pulciņā?

  • Aktivizēsi un padziļināsi matemātikas zināšanu apguvi
  • Attīstīsi un paplašināsi savu redzesloku, radošās spējas, loģisko domāšanu

Ko apgūsi:

  • Domāt “pamatīgāk”.
  • Mācībās iegūtās zināšanas lietot nestandarta situācijās dažādos sarežģītākos uzdevumos.
  • Gūsi pieredzi piedaloties skolu matemātikas konkursos un olimpiādēs

Mērķauditorija

3. klases skolēni

Dalībnieku skaits grupā

15 skolēni

Kontakti

Elita Voiciša

elita.voiciša@marupe.edu.lv

PIETEIKTIES