1. klašu koris

Izvēloties apmeklēt 1. klašu kori, bērniem vienmēr būs iespēja piedalīties skolas organizētajos svētku koncertos, līdz ar to, izjust prieku un gandarījumu par paveikto darbu! Katrs bērns ir laipni gaidīts šajā pulciņā, lai kopā ar pārējiem 1. klases skolēniem varētu muzicēt un priecāties kopā.

Ko darīsi pulciņā?

Koris ir lieliska iespēja papildus mūzikas stundām attīstīt savas muzikālās iemaņas. Korī  darbosimies gan ar vokālo prasmju attīstīšanu, gan arī papildus dziedāšanai tiks attīstīta ritma izjūta. Dziesmās tiks iekļauta ritmizēšana, ko bērni veiks ar rokām (plaukšķinot) un kājām. Dziedāsim Latviešu tautas dziesmas un dažādas citas bērnu dziesmas.

Ko apgūsi:

  • Pulciņā Tu apgūsi:
  • Sadarbības prasmes
  • Publiskās uzstāšanās prasmes
  • Iemācīsies klausīties sevī un citos
  • Iemācīsies interesantas un jautras dziesmas

Mērķauditorija

1. klašu skolēni

Dalībnieku skaits grupā

40 skolēni

Kontakti

Ilze Inapša

ilze.inapsa@marupe.edu.lv

PIETEIKTIES