Vokālais ansamblis “Mozaīka”

Vokālais ansamblis “Mozaīka” darbojas jau 8 gadus. Ansamblis ir piedalījies dažādos vokālos konkursos, kur ieguvis Augstākās pakāpes diplomus, 1. pakāpes diplomus. Koncertējis ne tikai skolas pasākumos, bet arī novadā un valstī.
Mērķis:
radīt priekšnoteikumus emocionāli radošas, harmoniskas un pilsoniski aktīvas personības attīstībai;
nostiprināt savas tautas kultūras identitātes apziņu, popularizēt latviešu tautas dziesmu;
radīt interesi par citu tautu mūziku un veidot cieņu pret citām kultūrām.

Ko darīsi pulciņā?

Pulciņā attīstīsi muzicēšanas iemaņas daudzbalsīgai dziedāšanai. Izkopsi vokālo skanējumu gan dziedot kopā, gan individuāli.

Ko apgūsi:

  • dziedāšanas un muzicēšanas prieku;
  • dažādu latviešu komponistu dziesmas;
  • citu tautu komponistu dziesmas;
  • iegūsi uzstāšanās pieredzi;
  • sadarbības prasmes;
  • mācīsies ieklausīties citu dziedājumā;
  • gūsi pieredzi dziedot a cappella.

Mērķauditorija

1.-4.klašu skolēni

Dalībnieku skaits grupā

12 skolēni

Kontakti

Inga Cirse 

inga.cirse@marupe.edu.lv

PIETEIKTIES