Meiteņu ansamblis

5.-8.klašu vokālais ansamblis

Mērķis – attīstīt balss aparātu atbilstoši vecuma grupas īpatnībām, iemācīties dziedāt unisonā, divbalsīgi,trīsbalsīgi kā arī iegūt iemaņas, prasmes skatuves mākslā piedaloties visos skolas, novada un Pierīgas rīkotajos mūzikas pasākumos, koncertos.

Ko darīsi pulciņā?

Mēs dziedāsim apgūstot latviešu tautas dziesmu skaistākās apdares, iepazīsim jauno komponistu skaņdarbus, apgūsim obligāto repertuāru vokālajam konkursam “Balsis”, ar priekšnesumiem piedalīsimies koncertos, skolas rīkotajos pasākumos.

Ko apgūsi:

  •      iepazīsi savu balsi
  •       mācīsies skaisti dziedāt vienbalsīgi, divbalsīgi,trīsbalsīgi
  •       iemācīsies klausīties citos
  •       iegūsi iemaņas uzstāties uz skatuves
  •       apgūsi zināšanas dziesmas daudzveidībā Latvijā un pasaulē

Mērķauditorija

5.-8.klašu skolēni

Dalībnieku skaits grupā

15 skolēni
Laiks tiks precizēts pēc stundu saraksta sastādīšanas

Kontakti

Evija Milzarāja

evija.milzaraja@marupe.edu.lv

PIETEIKTIES