12.klašu dokumentu izsniegšana

12.klašu absolventiem dokumenti tiek izsniegti:

12.jūlijā plkst. 13:00 – 16:00

15.jūlijā plkst. 9:00 – 15:00

16.jūlijā plkst. 9:00 – 15:00

Dokumentus var saņemt pats absolvents vai pilnvarota persona ar pilnvaru un personas apliecinošu dokumentu.