Debašu pulciņš

Debašu klubs angļu valodā

Aktuālu problēmu diskusijas ar labi argumentētiem viedokļiem pozitīvā gaisotnē, kas katram pulciņa dalībniekam ļauj atklāt jaunas zināšanas un prasmes, izaicināt un pārvarēt sevi. Ko darīsi pulciņā? Pulciņā mēs diskutēsim un…

Angļu valodas pulciņš

Atklāj pasauli angļu valodā

Pulciņa programma piedāvā gūt un papildināt zināšanas angļu valodā, īpaši rosinot skolēnu pārliecinoši izmantot angļu sarunvalodu. Angļu valodā runājošo valstu kultūras, tradīciju un vēstures iepazīšana sekmē radošas un izglītotas personības…