Angļu valodas pulciņš

Atklāj pasauli angļu valodā

Pulciņa programma piedāvā gūt un papildināt zināšanas angļu valodā, īpaši rosinot skolēnu pārliecinoši izmantot angļu sarunvalodu. Angļu valodā runājošo valstu kultūras, tradīciju un vēstures iepazīšana sekmē radošas un izglītotas personības veidošanos

Ko darīsi pulciņā?

Pulciņā mēs iepazīsim angļu runājošo valstu kultūru, tradīcijas, vēsturi, geogrāfiju: veidosim dialogus, dziedāsim dziesmas, izstrādāsim projektus

Ko apgūsi:

  • nostiprināsi un paplašināsi savas angļu valodas zināšanas
  • iepazīsies ar angliski runājošo valstu tradīcijām, kultūru
  • iegūsi jaunus draugus

Mērķauditorija

4. klases skolēni

Dalībnieku skaits grupā

15 skolēni

Kontakti

Anna Parigina

anna.parigina@marupe.edu.lv

PIETEIKTIES