Baznīca

Kristīgās mācības pulciņš

Kāds ir Dievs? Ko Viņš domā par mani? Vai ar Dievu var sarunāties? Kā tas jādara? Kā Dievs grib, lai es dzīvoju? Iepazīsimies ar Dievu, kurš vienmēr ir mums līdzās un palīdz. Pavadīsim laiku mierā un kristīgā sadraudzībā

Ko darīsi pulciņā?

  • Iepazīsimies ar daudz un dažādiem Bībeles stāstiem;
  • Spēlēsim spēles;
  • Zīmēsim, krāsosim;
  • Dziedāsim;
  • Lūgsim Dievu

Ko apgūsi:

  • Zināšanas un priekšstatus par Dievu un Viņa radītās pasaules kārtību
  • Iemācīsies kristīgās prasmes: lūgšanu, kalpošanu un sadraudzību
  • Iepazīsies ar nemainīgajām kristīgām vērtībām, kas palīdzēs tev dzīvē izdarīt pareizo izvēli svarīgos brīžos

Mērķauditorija

1.- 3. klašu skolēni

Dalībnieku skaits grupā

30 skolēni

Kontakti

Iveta Godiņa

iveta.godina@marupe.edu.lv

PIETEIKTIES