2.pakāpes Diploms un speciālā balva (tiesības tikt uzņemtiem ārpus konkursa STEM jomas RTU fakultātes pamatstudiju programmā) Latvijas skolēnu 45.zinātniskās pētniecības darbu Valsts konferencē (“Automašīnas riepu gaisa spiediena ietekme uz degvielas patēriņu”) – Kristaps Cirsis (11.a) un Edgars Puriņš-Raisks (11.c) – darba vad. Modris Šāvējs

1.vieta Pierīgas novadu apvienības bioloģijas olimpiādē – Pēteris Šlosbergs (12.a, sk.Rolands Bāliņš)

1.vieta Pierīgas novadu apvienības bioloģijas olimpiādē – Lauris Maļinovskis (11.a, sk.Linda Kovaļevska)

1.vieta Pierīgas novadu apvienības ķīmijas olimpiādē – Pēteris Šlosbergs (12.a, sk.Rolands Bāliņš)

1.vieta Pierīgas novadu apvienības ķīmijas olimpiādē – Pēteris Ričards Ozols (12.a, sk.Rolands Bāliņš)

1.vieta Pierīgas novadu apvienības fizikas olimpiādē – Roberts Mežals (10.d, sk.Modris Šāvējs)

1.vieta Pierīgas novadu apvienības fizikas olimpiādē – Gusts Gustavs Grīnbergs (12.a, sk.Modris Šāvējs)

2.pakāpes Diploms Pierīgas un Rīgas reģionālajā zinātniskās pētniecības darbu konferencē (“Automašīnas riepu gaisa spiedienaietekme uz degvielas patēriņu”) –Kristaps Cirsis (11.a) un Edgars Puriņš-Raisks (11.c) – darba vad. Modris Šāvējs – darbs izvirzīts uz Valsts 45.skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferenci

2.vieta Pierīgas novadu apvienības ķīmijas olimpiādē – Paula Kristiāna Harpere (12.a, sk.Rolands Bāliņš)

2.vieta Pierīgas novadu apvienības fizikas olimpiādē – Lauris Maļinovskis (11.a, sk.Modris Šāvējs)

3.vieta Pierīgas novadu apvienības bioloģijas olimpiādē – Aleksis Ķeviņš (9.a, sk.Ilze Kupča) – izvirzīts uz Valsts Bioloģijas olimpiādi

3.vieta Pierīgas novadu apvienības fizikas olimpiādē – Reinhards Viesturs Dikmanis (10.a, sk.Modris Šāvējs)

3.vieta Pierīgas novadu apvienības fizikas olimpiādē – Pēteris Šlosbergs (12.a, sk.Modris Šāvējs)

3.pakāpes Diploms Pierīgas un Rīgas reģionālajā skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencē – Lauris Maļinovskis (11.a, darba vad.Linda Kovaļevska)

Atzinība Pierīgas novadu apvienības bioloģijas olimpiādē – Līva Ozoliņa (9.a, sk.Ilze Kupča)

Atzinība Pierīgas novadu apvienības bioloģijas olimpiādē – Ance Upmale (9.d, sk.Ilze Kupča)

Atzinība Pierīgas novadu apvienības bioloģijas olimpiādē – Jānis Gobiņš (11.a, sk.Linda Kovaļevska)

Atzinība Pierīgas novadu apvienības ķīmijas olimpiādē – Toms Kušķis (9.a, sk.Elīna Spolīte)

Atzinība Pierīgas novadu apvienības ķīmijas olimpiādē – Aleksis Ķeviņš (9.a, sk.Elīna Spolīte)

Atzinība Pierīgas novadu apvienības ģeogrāfijas olimpiādē – Adriāns Silkāns (10.a, sk.Solveiga Igaune)