“Ukuleles draugi”

Ukulele ir četru stīgu mūzikas instruments, kas atgādina mazu ģitāru un to bērniem ir viegli mācīties spēlēt. Šobrīd ukulele ir kļuvusi ļoti populāra bērnu vidū. Tā kā instruments ir mazs, atbilstošs bērna plaukstas lielumam, to var sākt spēlēt jau pirmajās nodarbībās. Instrumenta spēle bērnam rada pozitīvu pašvērtējumu un radīšanas prieku. Izdošanās sajūta veicina motivāciju turpināt iesākto. 

Ko darīsi pulciņā?

Pulciņā mēs mācīsimies spēlēt ukuleli. Mācīsimies stīgu nosaukumus, akordus, spēlēsim mazas dziesmiņas, kā arī dziedāsim līdzi un uzstāsimies

Ko apgūsi:

  • ukuleles spēles pamatus
  • iemācīsies spēlēt sev mīļas dziesmiņas
  • aizraujoši pavadīsi laiku
  • iemācīsies dažādus dziesmu akordus un strinkšķināšanas veidus

Mērķauditorija

 2. un 3. klašu skolēni

Dalībnieku skaits grupā

12 skolēni

Kontakti

Ilze Inapša

ilze.inapsa@marupe.edu.lv

PIETEIKTIES