Erasmus+ Energy - Makedonija

Erasmus+ Energy – Makedonija

2022. gada aprīļa sākumā četri Mārupes Valsts ģimnāzijas skolēni – Sabīne Diura, Ieva Ozoliņa, Helēna Zepa, Reinis Daleckis, un divi skolotāji – Ingūna Grīnerte un Mārtiņš Klegeris, Erasmus+ projekta ietvaros nedēļu pavadīja Ziemeļmaķedonijas pilsētā Ohridā. Projekta dalībnieki iepazinās ar šīs valsts kultūru, dabu, arhitektūru, plašāk izpētīja atjaunojamos resursus un to nozīmi gan Ziemeļmaķedonijā, gan visā pasaulē, kā arī sadarbojās ar citu projekta dalībvalstu skolēniem un skolotājiem.

            Ziemeļmaķedonija ir skaista un ar bagātu vēstur valsts. Pirmajās dienās apskatījām Ohridas vecpilsētas daļu, kurā atrodas daudzas baznīcas, mošejas un veca gladiatoru arēna. Ohridas pilsēta atrodas pie Ohridas ezera un kalnu ielenkumā.

Projekta aktivitātes galvenokārt notika projekta partneru skolā- Sv Klementa ģimnāzijā, kas ir vairāk kā 100 gadus veca un lielākā ģimnāzija Ohridā.

Bez Ohridas vēl mums bija iespēja apskatīt citas pilsētas, tādas kā Struga, kas ir ļoti līdzīga Ohridai, tikai modernāka. Kā arī Ziemeļmaķedonijas galvaspilsētu Skopji. Skopje bija apburoši skaista, daudz lielu pieminekļu un skulptūru. Skopje ir sadalīta divās daļās. Vienā pusē upes ir redzama grezna un moderna Eiropas kultūra, taču otrā pusē redzama Balkānu kultūra, kura nav tik grezna un moderna, bet gan vairāk nabadzīga. Kopumā ļoti skaista valsts, cilvēki bija ļoti jauki un draudzīgi.

            Projekta nedēļas gaitā mums tika dotas vairākas iespējas doties ekskursijās un uzzināt vairāk par atjaunojamo resursu izmantošanu valstī. Devāmies uz hidroelektrostaciju “ХЕЦ Глобочица” Ziemeļmaķedonijas rietumdaļā, netālu no Strugas, kur uzzinājām, kā tur kalnu reljefu izmanto, lai ar tā palīdzību efektīvi varētu iegūt hidroenerģiju. Tā kā Ohrida atrodas blakus lielajam Ohridas ezeram, apmaiņas projekta vadība bija sarunājusi tikšanos ar hidrobiologu, pētnieku un profesoru Hidrobioloģijas Institūtā, lai viņš mūs plašāk varētu iepazīstināt ar klimata pārmaiņu nozīmi un ietekmi uz planētu, kā arī institūta darbu ar Ohridas foreles mākslīgo nārstu ezeram.

Kā projekta noslēguma aktivitāte bija grupu darbs ar citu valstu pārstāvjiem, veidojām testus par atjaunojamo resursu veidiem, kā arī paši atbildējām uz testu jautājumiem. To darot lieliski attīstījām sadarbošanās un komunicēšanas prasmes.

Lai gan šajā braucienā pavadījām tikai nedēļu, tas šķita daudz ilgāks laika periods, jo pieredzējām un uzzinājām daudz jauna. Tagad ne tikai zinām par Ziemeļmaķedonijas  kultūru un dabu, bet mums ir arī radies jauns skatījums uz atjaunojamiem enerģijas resursiem. Mums visiem ir bijis patiess prieks piedalīties šajā piedzīvojumā un ceram uz līdzīgiem Erasmus+ projektiem arī nākotnē. Ar nepacietību gaidām šī projekta turpinājumu, septembrī sveicot projekta dalībniekus pie mums Mārupē.