Iespaidi par animācijas filmu ” Zelta zirgs”

Iespaidi par animācijas filmu ” Zelta zirgs”

Februārī visām 7.klasēm sadarbībā ar Latvijas Kinematogrāfistu savienības projektu “Kino visiem un visur Latvijā” iniciatīvas “Latvijas skolas soma”  ietvaros, mācoties literatūrā Raiņa lugu “ Zelta zirgs” , bija iespēja redzēt  animācijas filmu “Zelta zirgs” (režisors Reinis Kalnaellis), kas  veidota pēc Raiņa ievērojamās lugas.

     Pirms kino seansa “Zelta zirgs” noskatīšanās  skolēni jau bija iepazinušies ar lugas saturu, tēliem, kompozīciju, simboliem.

     Animācijas filmas “Zelta zirgs” noskatīšanās  bagātināja  skolēnu pieredzi dramaturģijas darba iespējamā interpretācijā. Skolēniem bija iespēja parādīt “Raiņa ’Zelta zirgu ” ne tikai no literārās, bet arī no vizuālās puses.

    Literatūras stundās izglītojamajiem strādāja ar iepazīto materiālu, pilnveidoja savas prasmes, vērtējot redzēto, izsakot viedokli, salīdzinot Raiņa lugas un animācijas filmas sižetisko līniju, notikumu gaitu un raksturoja tēlus. Strapdisciplinārā  projektā ar vizuālo  mākslu paši veidoja 2 tēlus, un 7.d un 7.c klases skolēni teātra mākslā radīja dialogus izveidotajām lellēm,  pielietoja radošo domāšanu, iestudēja leļļu izrādi.

Jaunieši pēc animācijas filmas “Zelta zirgs ” noskatīšanās sniedza atgriezenisko saiti, gan kopīgi  pārrunājot, daloties pieredzē par redzēto, gan rakstot viedokli. Redzētā animācijas filma palīdzēja skolēniem vieglāk uztvert lugas saturu, simbolus, iepazīt tēlus, kurus pēc tam paši vizualizēja, veidoja un iepazīstināja cits citu ar savu veikumu. Iegūtā pieredze noderīga gan  literatūrā, gan mūzikā , gan vizuālajā un teātra mākslā,  gan arī kultūras apvāršņa paplašināšanā un vērtības sistēmas pilnveidošanā. To apliecina skolēnu AS – pārrunātais un skolēnu rakstītās atsauksmes, visnotaļ pozitīvi skolēnu vērtējumi.