Vēl daži sasniegumi

Vēl aizvadītā gada ziņas par sasniegumiem olimpiādēs

Apsveicam 11.a klases skolnieci Zani Freibergu ar izcilajiem panākumiem Pierīgas novadu apvienības skolu 10.-12.klašu Vācu valodas olimpiādē, kur Zane par  pārliecinošu sniegumu ieguva 1.vietu un saņēma uzaicinājumu piedalīties olimpiādes valsts posma 1.kārtā 11.janvārī.

Vēlam veiksmi Zanei pārliecinošam startam un izsakām pateicību Zanes vācu valodas skolotājai Vinetai Rozītei.

9.decembrī trīs 9.-12.klašu skolēni ieguva godalgotas vietas  Pierīgas novadu apvienības skolu 9. un 10.-12.klašu Vēstures olimpiādē.

9.a1 klases skolnieks Georgs Harlapenkovs ieguva 2.vietu  un ir uzaicināts piedalīties Valsts olimpiādē 15.februārī.

Atzinību par savu sniegumuieguva 9.a2 klases skolniece Terēze Priekule un 12.a klases skolnieks Jānis Gobiņš

Apsveicam olimpiādes laureātus, vēlam  veiksmi un panākumus Georgam valsts olimpiādē un izsakām pateicību vēstures skolotājai Ritmai Veļķerei par skolēnu sagatavošanu.