Izrāde "Svina garša"

No “ Noklausies” līdz “ Svina garšai”

Pēdējās I semestra noslēguma nedēļās 10.-12.klašu skolēni attālināti iepazina vairākas izrādes. LSS ietvaros 11.klašu skolēni noskatījās Latvijas Nacionālā teātra izrādi R. Blaumaņa drāmu “ Indrāni”, 12.klašu – “Svina garša”( pēc M. Bērziņa romāna motīviem) un 10. klases interaktīvo klausāmizrādi “Noklausies” (neatkarīgais teātris Dirty Deal Teatro). 

Sevišķi liela interese bija par Valtera Sīļa klausāmizrādi “Noklausies”, jo neparasts bija piedāvātais formāts, kas arī skolēniem bija kas jauns. Tika gan atsvaidzinātas zināšanas, gan arī uzzināti jauni fakti  par 20.gs. 80 gadu beigu notikumiem, kas iezīmēja jau Trešās atmodas sākotni. No pašu skolēnu rakstītā  var spriest, ka izrāde ir interesanta ar to, ka atspoguļo tā laika ieradumus, kas šodienas jaunietim ir kas neparasts, piemēram, stacionārie telefoni, kas visiem nebija pieejami, un bija jāpiedomā, ko runāt, jo sarunas tika noklausītas. 

Nacionālā teātra izrāde “ Indrāni”  arī šodien atspoguļo gana aktuālas tēmas. Skolēni dalījās redzētajā un secināja, ka laiki mainās, bet tādas problēmas  kā bērnu un vecāku attiecības, jaunā un vecā saimniekošana, spēja piedot ir aktuālas arī šodien.   

Interesanti bija noskatīties M. Bērziņa romāna “ Svina garša” interpretāciju Nacionālā teātra izrādē, jo liela daļa skolēnu šo daiļdarbu bija iepazinuši jau romānu sērijā “ Mēs. Latvija, XX gadsimts”. Kā atzina skolēni, šis darbs ir gana interesants arī  kā izrāde, jo saistīja gan aktieru spēle (Raimonda Celma atveidotais Matīss un Jāņa Vimbas Koļa), gan arī scenogrāfija.