Koka stends

Mārupes skola laiku lokos

Latvijas svētku mēnesī skolas priekšā gar celiņa malām izvietoti pieci stendi. Patiesībā šī gada pavasarī bija plānoti skaisti satikšanās svētki – absolventu salidojums par godu vidusskolas 50 gadu jubilejai. Diemžēl Covid-19 ieviesa savus noteikumus un kārtību. Nekādas pulcēšanās, nekādas svinības, ik pa laikam pat nekādas skolā iešanas. Nācās meklēt citu risinājumu. Lai pieminētu un izceltu no ikdienas vidusskolas pusgadsimta jubilejas faktu, Latvijas 103.gadadienas priekšvakarā skolas priekšā tika izvietoti pieci stendi, kas vēsta par Mārupes skolas ikdienu un svētkiem laiku lokos (1911-2021).

            Šajā rudenī Mārupes skola vēra durvis 110.reizi. 1911.gadā pēdējais Bieriņu muižas īpašnieks barons Heinrihs Augusts Berens fon Rautenfelds izīrēja pirms gandrīz 90 gadiem (1824) muižnieku medību vajadzībām celto ēku skolotājai Melānijai Šmidbergai skolas ierīkošanai latviešu zemnieku, kalpotāju un amatnieku bērniem. Jā, jaunais barons iegājis vēsturē ar savam laikam un kārtai neparasti labvēlīgu attieksmi pret latviešiem. Arī par sievu Heinrihs izvēlējās latviešu zemnieka meitu, mātes kalponi Emīliju Kuģenieks.

            Kopš tā laika veselus 107 gadus vecā muižas ēka kalpoja skolas vajadzībām. Ik pa laikam kaut kas tika piebūvēts un pārbūvēts, bet pirms 50 gadiem (1971), pabeidzot apjomīgas piebūves celtniecības darbus,Mārupes pamatskola pārtapa par vidusskolu.

            Gadiem ejot, telpas atkal kļuva par šaurām. Pēdējos 20 gados Mārupes novadā iedzīvotāju skaitam strauji pieaugot vairākkārt notikuši apjomīgi skolas paplašināšanas darbi. Arī kvalitatīvas pārmaiņas notikušas – 2019.gadā Mārupes vidusskola pārtapa par Mārupes Valsts ģimnāziju.    

            Tikmēr 19.gadsimta sākumā celtās muižas ēkas mūžs tuvojās otrajam gadu simtam. Tika pieņemts smags lēmums –  veco skolas ēku nojaukt, lai tās vietā celtu jaunu, modernu, 21.gadsimta prasībām atbilstošu. Gada laikā darbi tika paveikti, un 2019.gada augusta beigās jaunais korpuss bija gatavs skolēnu uzņemšanai.

            Šodien Mārupes Valsts ģimnāzijas gandrīz 1500 skolēni un nedaudz vairāk kā 100 skolotāji apdzīvo trīs modernus skolas korpusus. Starp citu – 1911.gadā, kad skola vēra durvis latviešu bērniem, tajā aptuveni 30 skolasbērnus mācīja 1 skolotājs.             Ceru, ka man izdevās ieintriģēt piestāt pie grāmatu formā veidotajiem stendiem, lai pasekotu līdzi Mārupes skolas vēstures īsajam kursam  laiku lokos