Lāčpleša diena

Lācplēša dienā

Tā bija parasta darba diena…. Nē! Šogad tā bija attālināto mācību darba diena 4. – 12. klašu skolēniem. Mājsēde. Nenotika pulcēšanās un lāpu gājieni. Taču tā joprojām bija Lāčpēša diena mūsu sirdīs, ģimenēs, valstī, vēsturē… Tika iedegtas secītes mājās un pie skolas, izdekorētas un izgaismotas ielas, skolā notika izstāde “Staro skola!”.

Šogad Lāčplēša dienā Latvija atzīmē 102. gadadienu kopš neatkarīgās Latvijas armijas uzvaras pār Rietumu brīvprātīgo armiju jeb tā saukto Bermonta karaspēku 1919. gada 11. novembrī un 103. gadadienu kopš savas proklamācijas.

Patriotiskās nedēļas ietvaros 2.-10. klašu skolēni piedalījās iniciatīvas “Latvijas skolas soma” atbalstītajā koncertlekcijā “Lāčplēša dienā”, ko veidoja uzņēmums  SIA AUSS MEDIA. Koncertlekcija tika iekļauta klases stundās par patriotisko audzināšanu, saistot saturu ar mūziku un vēsturi. 

Tuvojoties Valsts svētku dienām, klases audzinātāju rītos tika aktualizētas valstiski un pilsoniski aktuālās tēmas, lai veicinātu skolēnos piederību valstij un patriotisko līdzatbildību Latvijas valsts pilnveidē un labklājībā. Bērni stāstīja par savu Lāčplēša dienas svinību pieredzi, par vectētiņiem un radiem, kas bija apbalvoti ar Lāčplēša ordeni.

Skolēni labāk iepazina Latvijas vēsturi, personības, svarīgus notikumus un kultūras aspektus Lāčplēša dienas kontekstā – uzzināja par šo ievērojamo dienu latviešu tautai, kas veicināja labāku skolēnu izpratni, kāpēc tieši šo dienu tā dēvē, kas ir Lāčplēša ordenis, par ko tādu piešķir arī mūsdienās. Pasākuma pievienotā vērtība ir latviešu kultūras tradīciju un arī vēstures svarīgāko notikumu apkopojums un sasaiste ar mūsdienām. Skolēni uzzināja, par ko ir daudzas ikdienā dzirdamās dziesmas, redzētās latviešu filmas. Mūzikā tika papildinātas zināšanas par Latvijas komponistiem, dziedātājiem, dziesmu tekstu autoriem un viņu dziesmām, par pasaules mūzikas un kino brīvības cīnu atspoguļojumu dažādos laika posmos.

Vērtību iedzīvināšana – pārdomas par katras ģimenes vērtībām, to izkopšanu,  piederības Latvijai stiprināšana, katra indivīda svarīguma apziņa un dziesmas loma latviešu spēka veidošanā.

Skolēnus pārsteidza veco dziesmu jauns izpildījums, aranžējums, tas, ka koncertlekciju vadīja un dziesmas izpildīja mūsu skolas absolvente Rūta Dūduma.

Koncertlekcijas koncepts – caur mūziku iepazīt vēsturi – palīdzēja skolēniem uztvert vēstures notikumus caur emociju sfēru, iepazīstināja ar dziesmu moderno aranžējumu.