No sirsniņas sirsniņā

No sirsniņas sirsniņā

Mums ir milzīgs prieks un lepnums paziņot, ka tautās izgājusi Mārupes novada bērnu dzejoļu grāmata “No sirsniņas sirsniņā”, kurā apvienojušies 257 mazie dzejnieki no 5 Mārupes novada skolām, lai veltītu skaistu un sirsnīgu paldies savām mīļajām māmiņām, omītēm, vecvecmāmiņām un krustmāmiņām. Brīnišķīgi spēt ieraudzīt pasauli skolēnu acīm- tik atvērtu, siltu un gaišu! No sirds pateicamies ikvienam, kurš mūs atbalstīja grāmatas tapšanas procesā, kaut vai tikai ierodoties uz tai velto prezentācijas pasākumu. Šis projekts mums bija kā atgādinājums, ka Mārupes jaunieši var visu! Ja vēl nepaguvāt iegādāties grāmatiņu savā īpašumā, to iespējams izdarīt aizpildot anketu https://ieej.lv/nosirsninassirsnina  vai meklējot Jāņa Rozes grāmatnīcā.

Patiesā cieņā

projekta idejas autores un īstenotājas, MVĢ skolotājas Agnija Araka, Inese Timofejeva un divu audzēkņu mamma Anna Kande.