Programma meitenēm Future Heroes

Meiteņu līderības un uzņēmējdarbības programma Future Heroes

Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā un SEB banku jau otro gadu īsteno līderības, uzņēmējdarbības un izaugsmes programmu Future Heroes ar moto – Veido nākotni pati!

Future Heroes programmas galvenais mērķis ir izglītot 14-17 gadus vecas jaunietes – nākamās līderes un pārmaiņu veidotājas, stiprinot viņās pašapziņu, empātiju, izturību un attīstot dažādas dzīvei nepieciešamās prasmes.

Sākot no 2021.gada oktobra līdz 2022. gada martam 50 jaunietes no dažādiem Latvijas reģioniem  piedalās 8 tematiskās darbnīcās kā, piemēram, Līderība un risinājumu rašana, Tehnoloģijas un uzņēmējdarbība, Digitālā komunikācija un medijpratība. Programma norit angļu valodā, lai vienlaikus ar līderībai nepieciešamo iemaņu apguvi, būtu iespēja pilnveidot arī komunikācijas prasmes svešvalodā.
Programmas vadītāja Sandra Prince stāsta, ka: “Programmas spēks ir tās daudzveidībā un dažāda līmeņa partnerībās. Visas darbnīcas top sadarbībā ar vadošajiem jomu ekspertiem un uzņēmumiem. Dalībnieces iedvesmosies, iegūs zināšanas un prasmes no vairāk nekā 30 uzņēmējiem un viedokļu līderiem, lai atklātu savu potenciālu un attīstītu prasmes, kas ļaus sasniegt ikvienu izvirzīto mērķi. Cik daudz no tā meitenes spēs paņemt, ir viņu pašu ziņā. Mēs darām visu, lai saturs būtu pēc iespējas daudzveidīgs, aktuāls un uz vērtībām orientēts.”

Lai liktu lietā apgūtās prasmes un apliecinātu vēlmi būt pārmaiņu veidotājām, meiteņu komandas, pieredzējušu mentoru vadībā, īsteno dažādus sociālos un uzņēmējdarbības projektus. Desmit mentoru dalību projektā nodrošina biedrība “Līdere”, kuras mērķis ir veicināt sieviešu uzņēmīgumu, sociāli atbildīgu uzņēmējdarbību un mentoringu.

Programma noslēgsies ar Galā pasākumu, kurā tiks svinēti meiteņu panākumi un programmas partneri apbalvos veiksmīgākos projektus un dalībnieces dažādās kategorijās. Galveno balvu – mācību braucienu uz Lielbritāniju, nodrošina British Council pārstāvniecība Latvijā.
Future Heroes dalībnieču izaugsmi atbalsta: British Council pārstāvniecību Latvijā, SEB banka, Riga TechGirls, Riga Business School, biedrība Līdere, Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT), Workland, Rīgas Stradiņa universitāte, Rimi Latvia, Dpd Latvija, DCH studija, Ideju Inovāciju institūts, Biedrība Ascendum, Madara Cosmetics, Rise up HR, Acorus Balance, Herbitum Latvia, Caffeine LV un citi.

Future Heroes programma dos ieguldījumu drosmīgas, saliedētas un sociāli atbildīgas paaudzes veidošanā, kur liela loma būs nākotnes līderēm un pārmaiņu radītājām.

Vairāk par programmu Future Heroes var uzzināt šeit:

Projekta mājas lapa: www.futureheroes.lv

Facebook: FutureHeroesLatvia

Instagram: futureheroeslatvia

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCTemp4ZY8ei-r6hwFuVCzVA