Panākumi krievu valodas olimpiādē

Panākumi krievu valodas olimpiādē

Apsveicam!

11.d klases skolnieks Rodions Velesovs  2.decembrī  ieguvis  2.vietu Pierīgas novadu apvienības skolu 11.klašu Krievu valodas olimpiādē.

Izsakām pateicību Rodiona krievu valodas skolotājai Ņinai Svjastinai.