5.c mūsu stāsts par Rīgu

Mūsu stāsts par Rīgu

Ar projekta “Latvijas skolas soma” atbalstu, lai nostiprinātu zināšanas par Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecībām, Latvijas kultūras vērtībām un laikmetu izpausmēm, oktobrī un novembrī 5.A, 7.A1, 7.C, 9.A1, 9.B klases noskatījās AUSS MEDIA SIA piedāvāto koncertlekciju “Mūsu stāsts par Rīgu”.                          

Lekcijas saturs un materiāli tika integrēti mūzikas, vēstures un literatūras stundās. Veiksmīgi izvelētās dziesmas, dokumentālo filmu kadri palīdzēja emocionāli izjust laikmetīgo fonu. Atgriezeniskajā saitē, kura tika sniegta koncertlekcijai pievienotajā darba lapā, tika apliecināts, ka skolēni prot novērtēt  muzikāli vizuālo materiālu par mūsu mīļo Rīgu. Skolēni izjuta emocionālu saviļņojumu par koncertlekcijā mākslinieciski sniegto. Skolēni varēja salīdzināt mūsdienu pilsētu, tās kultūrvēsturiskos objektus ar iepriekšējā gadu tūkstoša vēsturisko elpu.

9. klases, strādājot pie projekta ”Čaka pilsēta”, literatūras stundās īpašu vērību veltīja dzejnieka skatījumam, kurā tēlaini tika atainotas mūsu galvaspilsētas ielas, kafejnīcas, afišas, laternas, notekas un cilvēki. Smeļoties iedvesmu Čaka dzejā, skolēni spilgti raksturoja savas ielas, radot dzejoļus par tām. Koncertlekcija bija kā noslēguma stunda tēmai par Rīgas apdziedājumu Čaka dzejā.

Pēc apmeklētā pasākuma skolēni iemācījās atpazīt un vizuāli attēloja Rīgas raksturojošos kultūras objektus.