Covid testēšana

Skolēnu testēšana pirms mācību gada

Sakarā ar nepieciešamajiem sagatavošanās darbiem skolēnu testēšanas procesa nodrošināšanai pirms 1. septembra, informāciju klašu audzinātāji nosūtīs pēc 23. augusta.

Par klašu laiku sadalījumiem un procesu informēs klašu audzinātāji pēc 23.augusta. Pašreiz sekojam līdzi valdības noteiktajai informācijai. https://www.izm.gov.lv/lv/jaunums/klatienes-macibu-uzsaksanai-nosaka-obligatu-skolenu-testesanu

Skolēnus, kuriem ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, lūdzam informēt klašu audzinātājus.