“Nav vajadzības sacensties ar visu Pasauli. Pārspēj pats SEVI!”

No 1.oktobra skolā notiek skolēnu konkurss “Sacenties pats ar sevi!” Astoņus mēnešus ilgais ceļš līdz finišam ir sadalīts astoņos pakāpienos- katru mēnesi jāsasniedz viens pakāpiens, patstāvīgi strādājot ar saviem izvirzītajiem mērķiem. Katram mēnesim ir savi uzdevumi un mēneša citāts par ko padomāt. Oktobra citāts  “Jau no šī brīža tavā varā ir pārspēt visu, ko esi sasniedzis iepriekš” mudināja dalībniekus padomāt, kādā jomā būtu svarīgi darīt vairāk vai darīt citādāk, lai sasniegtu labāku rezultātu? Kāpēc tas ir svarīgi un kāds būs ieguvums, ja tas tiks izdarīts?

1.pakāpienu “Uzņēmība” sasniegušie 4.-10.klašu skolēni turpina strādāt pie savu mērķu īstenošanas, jau domājot par novembra citātu “Skaidri izlem, ko vēlies sasniegt ikvienā dzīves jomā! Ir gaužām grūti trāpīt mērķī, kas nav skaidri saredzams!…”

Konkursa koordinatore DVIJ Biruta Sūnaite