Rokdarbu pulciņš

Rokdarbu pulciņš sniedz prieku un gandarījumu radot visdažādākos darbiņus pašu rokām. Ko darīsi pulciņā? Pulciņā mēs iepazīsim dažādas rokdarbu tehnikas, radoši un praktiski darbosimies, attīstīsim fantāziju.Radīsim darbiņus savam un citu…

Teātra pulciņš

Skolēni, kuri apmeklē pulciņu, brīvi jūtas jebkurā situācijā, spēj novērtēt un apliecināt sevi. Saskarsmē ar apkārtējiem ir jūtīgi, draudzīgi, prot uzklausīt otru, uzmundrināt, prot izteikt savu viedokli un piedāvāt idejas. …

Vizuālās mākslas pulciņš

Vizuālās mākslas pulciņā skolēni gūst priekšstatu par mākslas pasaules pamatiem, attīstot radošo domāšanu un apgūstot dažādas mākslas tehnikas. Ko darīsi pulciņā? Pulciņā mēs gleznosim, zīmēsim, veidosim, sapņosim, domāsim, sadarbosimies. Ko…

Pulciņš Āmuriņš

Kokapstrādes pulciņš ,,Āmuriņš”

Radīt interesi un veidot praktisko darbu iemaņas, kas noder sadzīvē Ko darīsi pulciņā? Apgūt praktiskas un teorētiskas iemaņas darbā ar instrumentiem un elektriskajām iekārtām. Apgūt drošības notikumus strādājot ar instrumentiem.…

Tekstilmākslas pulciņš

Strādasim kopā dažāda vecuma skolēni(pēc apstākļiem).Pilnveidosim sadarbības prasmes.Izpaudīsim savu radošumu darbos.Gūsim gandarījumu par savu darbu un panākumiem konkursos un izstādēs.Interesanti pavadīsim brīvo laiku. Ko darīsi pulciņā? Pulciņā mēs audīsim  uz…